Barsak Rezeksiyonu Sonrasında Tek Tabakalı ve Çift Tabakalı Ağızlaştırma

Cochrane derleme özeti

Barsak çıkarılmasından sonra kalan uçları ağızlaştırma (anastomoz) tek ya da çift tabakalı olarak yapılabilir. Bu derlemede tek tabakalı kapatmanın; anastomoz kaçağı, perioperatif komplikasyonlar, ölüm oranı ve hastanede kalış anlamında çift tabakalı kapatmayla kıyaslanabilir olduğu sonucuna varıldı. Tek tabakalı kapatma daha kısa zaman alıyor. Bu nedenle barsak rezeksiyonu sonrasında anastomoz için rutin olarak tek tabakalı kapatma kullanılabilir.

Bu sonuç, nispeten orta kalitede araştırmalar ve az sayıda katılımcıdan sağlandığı için, ileride yapılacak araştırmalarda bu derlemedeki kısıtlamaların hedeflenmesi gerekir.

Kaynak

Sajid MS, Siddiqui MRS, Baig MK. Single layer versus double layer suture anastomosis of the gastrointestinal tract. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD005477. DOI: 10.1002/14651858.CD005477.pub4

Orijinal özet için: Barsak Anastomozu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv