Kolonoskopide Kolorektal Polipleri Belirlemede Dar Bant Işıkla Görüntüleme Beyaz Işıktan Daha İyi De

Cochrane derleme özeti

Kalın barsak kanseri, sıklıkta tüm dünyada üçüncü sıradaki kanser. Kolorektal poliplerin kanser öncülü olduğu gösterildi. Bunun sonucu olarak kolorektal kanserden sekonder korumada poliplerin erken belirlenmesi ve çıkarılması önem kazandı Kolorektal poliplerin erken belirlenmesi için, kolonoskopide dar bant ışıkla görüntülemeyi beyaz ışıkla görüntülemeye karşı kıyaslayan bir seri araştırma yapıldı ve değişken sonuçlar raporlandı.

Bu derlemede, kolorektal poliplerin erken belirlenmesi için, kolonoskopide beyaz ışıkla görüntülemeye karşı dar bant ışıkla görüntülemenin rolü araştırıldı.

Analiz için, 8 randomize kontrollü araştırmaya alınan toplam 3 673 katılımcıdan veri sağlandı. Kolorektal polipi olan hastaları belirlemede dar bant ışıkla görüntüleme yapan kolonoskopi, yüksek çözünürlüklü beyaz ışıklı kolonoskopiye üstün bulunmadı.

Dar bant ışık kullanımının, konvansiyonal standart çözünürlüklü beyaz ışıkla kolonoskopiden daha iyi olabildiğine dair zayıf kanıtlar bulduk.

Kaynak

Nagorni A, Bjelakovic G, Petrovic B. Narrow band imaging versus conventional white light colonoscopy for the detection of colorectal polyps. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD008361. DOI: 10.1002/14651858.CD008361.pub2

Orijinal özet için: Kolonoskopide Dar Bant Işık

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv