Kronik Böbrek Hastası Erişkin Ve Çocuklarda Demir Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Böbrek hasarı olan, özellikle diyaliz gereken hastalarda sıklıkla anemi görülür. Anemi yorgunluk, egzersiz toleransında azalma ve kalpte büyüme gibi sonuçlara yol açabilir. Aneminin olağan nedeni eritropoetin hormonunun azalmasıdır. Demir eksikliği bu anemiyi daha da şiddetlendirir ve eritropoetin üretimini uyaran ilaçlara alınan cevabı azaltır. Demir ağızdan ya da hastanede gözetim altında damar içi yoldan (İV) verilebilir. Ağız yolu yerine damardan demir verilmesinin tercihinde belirsizlik var.

Toplam 2098 katılımcıyla yapılan 28 araştırmanın bu derlemesinde, diyaliz hastalarında İV demir tedavisi sonucunda hemoglobin düzeylerinin ve kan demirinin oral tedaviye kıyasla daha yüksek olduğu ve verilmesi gereken eritropoetin miktarının azaldığı belirlendi.

İV demir tedavisinde orak demirle görülmeyen az miktarda allerjik reaksiyon görüldü, ancak oral demir de daha fazla kusma, bulantı, kabızlık ve ishale denen oldu.

Herhangi bir nedenle ölüm, kalp hastalığından ölüm, yaşam kalitesi gibi diğer sonuç ölçütlerinde fark bulunmadı, ancak bunlar az sayıda çalışmada (9/28) raporlandı. Çalışmalarda İV demir alımı için hastaneye gelen diyaliz gerekmeyen hastalara etki araştırılmadı.

Sonuçlar İV yolla verilen demirin kan demir ve hemoglobin düzeylerini yükseltmede oral demirden daha iyi olduğunu onaylasa da yaşam kalitesindeki iyileşmenin (daha az mide rahatsızlığı) İV demir kullanımının sağladığı faydayı haklı çıkardığını belirlemek için yetersiz kanıt bulduk. Bunun yanında İV kullanımının bazı hastalarda gösterdiği potansiyel olarak ciddi yan etkilerle ilgili küçük bir risk de var.

Kaynak

Albaramki J, Hodson EM, Craig JC, Webster AC. Parenteral versus oral iron therapy for adults and children with chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD007857. DOI: 10.1002/14651858.CD007857.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Yetmezliğinde Demir

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv