Foliküler Lenfoma Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Foliküler lenfoma lenfatik sistemin habis bir hastalığı olup Hodgkin dışı lenfomaların olağan görülen bir tipidir. Foliküler lenfoma B hücrelerinden çıkar, genellikle yaşlıları etkiler ve yavaş gelişir. Bu nedenle uzun zaman fark edilmez ve lenf bezlerinin büyümesi, ateş, kilo kaybı, terleme ve yorgunluk gibi belirtilerden sonra anlaşılır. Etkilenen lenf bezleri folikül denen yuvarlak yapılar gösterdiğinden bu adla anılır.

Bilgisayarlı tomografik görüntülemeler, kemik iliği biyopsisi ve kan testleri kullanılarak foliküler lenfoma, I ve II erken Ann Arbor aşamaları ve çoğunluk hastada tanı konan III veya IV ileri Ann Arbor aşamaları olarak sınıflanır. Gidişat ve tedavi, hastalığın ilk tanı esnasındaki yaygınlığına bağlıdır. Aşama I ve II olan az sayıda hasta radyoterapiyle şifa bulabilir. İleri aşamalar şifa bulmaz kabul edilir. İleri aşamalardaki belirti veren hastalarda kemoterapiye eklenen monoklonal antikor rituksimab tedavisi güncel tedavi stratejisi olarak görülür. Otolog kök hücre nakliyle birlikte yapılan yüksek doz tedavinin, ileri aşama hastalardaki, özellikle ilerlemesiz sürviye pozitif etkileri biliniyor. Ancak bu seçenekte, sekonder kanserler dâhil tedaviyle ilişkili yan etkiler kemoterapiye göre nispeten fazla olabilir

Bunları göz önüne alarak erişkin foliküler lenfoma hastalarının tedavisinde yüksek doz tedavinin ardından yapılan otolog kök hücre naklinin rolünü değerlendirdik.

Toplam 1093 hastayla yapılan 5 araştırmanın bilgilerini analize aldık. Meta analiz, önceden tedavi almamış hastalarda sürvi, tedaviyle ilişkili mortalite ve sekonder tümörlerde, sade kemoterapiyle tedavi edilenlere kıyasla istatistiksel anlamlı fark göstermedi (4 araştırma). Ancak ek olarak yapılan kök hücre nakliyle ilerlemesiz sürvi anlamlı derecede iyileşti ve ters etkiler daha sık görüldü.

Yüksek doz kemoterapi ve otolog kök hücre naklinin tümör nüksü olan hastalarda gerek sürvi gerekse tümör kontrolüne bir avantajı var (1 araştırma). Bu araştırmada ters etki verileri raporlanmadı.

Kaynak

Schaaf M, Reiser M, Borchmann P, Engert A, Skoetz N. High-dose therapy with autologous stem cell transplantation versus chemotherapy or immuno-chemotherapy for follicular lymphoma in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD007678. DOI: 10.1002/14651858.CD007678.pub2

Orijinal özet için: Foliküler Lenfoma Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar