Prostat Büyümesi İçin Serenoa Repens


Foto: National Cancer Institute / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

İyi huylu prostat hipertrofisi (BPH) prostatın bezinin kanser olmayan büyümesidir, büyümeye bezdeki epitel ve bağ dokusu hacminin artışı neden olur. Hücrelerdeki bu artış zamanla üretra çevresinde oldukça büyük, birbirinden ayrı nodüller gelişimine neden olarak üretral kanalı baskılar ve idrar akışında kısmi ya da tam blokaja neden olur.

BPH ile birlikte görülen alt idrar yolu belirtilerinin tedavisinde bitkisel ilaçlar kullanımı (fitoterapi) sık ve çoğu batı ülkesinde kararlı bir artış gösteriyor. Serenoa repens (SR) çileğinin ekstresi, BPH tedavisinde kullanılan birkaç fitoterapik ilaçtan birisi.

Bu derleme güncellemesine toplam 5666 katılımcı ile yürütülen 32 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi.

Olağan dozun iki ve üç katı Serenoa repens BPH’li erkeklerde noktüride, pik idrar akışında ve belirti skorlarında plaseboya kıyasla iyileşme sağlamadı.

Kaynak

Tacklind J, MacDonald R, Rutks I, Stanke JU, Wilt TJ. Serenoa repens for benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD001423. DOI: 10.1002/14651858.CD001423.pub3

Orijinal özet için: BPH’de Serenoa Repens

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv