Panax Ginseng’in Bilişsel İşlevleri Güçlendirdiğine Dair İkna Edici Kanıt Bulunmuyor

Cochrane derleme özeti

Ginseng hastalık tedavisinde ve yaşlılığa karşı mücadelede binlerce yıldır kullanılıyor. Halen bitkisel “bet-seller” listesinde önde gelen bir yeri var ve dünyada en yaygın kullanılan bitkisel ürün durumunda bulunuyor. Bu derleme sağlıklı kişiler ile bilişsel bozukluğu veya demansı olan kişilere, bilişsel performansı yükseltmek için verilen ginseng’in etki ve advers etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor. Bulunan dokuz çift-kör, plasebo kontrollü çalışmadan, sağlıklı kişilerde yürütülen beşi, kriterlere uygun görülerek derlemeye alındı. Bunların dördünde ginseng ekstresi, birinde ginseng bileşiği olan HT008-1 kullanıldı. Ginseng’in bilişim davranış ve yaşam kalitesi üzerinde bazı faydalı etkileri var görünüyor. Bu önemli konuda daha titiz tasarımlı araştırmalar yapılması gerekiyor.

Yazarların kararı

Halen, sağlıklı kişilerde bilişsel güçlendirici bir etki göstermek için ikna edici kanıt eksikliği var ve demanslı hastalarda etkinliği ile ilgili de yüksek kaliteli kanıt bulunmuyor.

Ginseng’in bilişsel işlevler üzerine etkisini daha fazla anlayabilmek için, demans hastaları dâhil farklı popülasyonlar üzerinde, büyük çaplı, randomize, çift kör, plasebo kontrollü paralel grup araştırmaları yapılması gerekiyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Ginseng tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir bitkisel ilaçtır. Beyin ve sinir sistemine etkisi araştırıldı. Gerek laboratuar gerekse klinik çalışmalara dayanarak bilişsel performansa faydalı etkisi olabileceği önerildi.

Amaç

Sağlıklı katılımcılar ve bilişsel bozulma ya da demansı olan katılımcılarda bilişsel performansı iyileştirmek için verilen ginseng’in etkileri ve ters etkilerini değerlendirmek ve sağlanabilen araştırma kanıtlarının miktar ve kalitesini belirlemek amaçlandı.

Araştırma stratejisi

The Specialized Register of the Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group (CDCIG), The Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, CINAHL, LILACS, klinik araştırma tescil kayıtları ve gri literature kaynakları 24 Şubat 2009 tarihinde ginseng *; panax OR ginsan; "Jen Shen"; shinseng; Renshen; schinseng; ninjin; gingilone; panaxoside*; ginsenoside*; protopanaxa*; protopanaxadiol; protopanaxatriol; panaxagin; ginsenol; ginsenine; demans ve bilişim terimleri kullanılarak tarandı. The CDCIG Özel Kayıtları tüm büyük sağlık veri tabanları, birçok araştırma tescil kaydı ve gri literatür kaynaklarını içeriyor.

Seçim kriterleri

Ginseng’in bilişsel işleve etkilerini değerlendiren tüm tek ve çift kör, plasebo kontrollü araştırmalar seçildi. Ginseng içeren ya da ana bileşen olarak panax türünden aktif ilaçlar içeren tüm müdahaleler ginseng olarak kabul edildi.

Veri toplama ve analiz

Derlenen her araştırmanın özelikleri ve verilerini iki yazar özel bir formla çıkardı ve veriler RevMan 5.0 software’ine girildi. Belirlenen makalelerin yazarlarıyla temas kurularak ek bilgi ve yayınlanmamış veri arandı. Ginseng’in sağlıklı, bilişsel bozulması olan ve demansı olan katılımcılara etkileri ay ayrı ele alındı.

Ana sonuçlar

Kriterlere uygun bulunan dokuz çift-kör, plasebo kontrollü çalışmadan, sağlıklı kişilerde yürütülen ve çıkarılabilecek veri sağlayan 5’i derlemeye alındı. Bunların dördünde ginseng ekstresi, birinde ginseng bileşiği olan HT008-1 kullanıldı.

Sonuç ölçütlerinde, araştırma sürelerinde ve ginseng dozlarındaki heterojenite nedeniyle veriler birleştirilemedi.

Analiz sonuçları bilişsel işlev, davranış ve yaşam kalitesinin bazı yönlerinde iyileşme gösterdi. Ginseng kullanımıyla birlikte ciddi yan etki görülmedi.

Kaynak

Geng J, Dong J, Ni H, Lee M S, Wu T, Jiang K, Wang G, Zhou A L, Malouf R. Ginseng for cognition. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 12. Art. No.: CD007769. DOI: 10.1002/14651858.CD007769.pub2

Orijinal özet için: Demans Tedavisinde Ginseng

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar