Önceden Demansı Olmayan Sağlıklı Yaşlılarda, Diyette ya da Takviye Olarak Omega 3 Alımının Bilişsel

Cochrane derleme özeti

Biyolojik ve epidemiyolojik çalışmalardan sağlanan kanıtlar, yetersiz omega 3 çoklu doymamış yağ asidi alımının demans riskinde artışla birliktelik gösterdiğini telkin ediyor. Deneysel hayvan çalışmalarında, diyetin dokosaheksanoik asitle (uzun zincirli bir ÇDYA) zenginleştirilmesi, Alzheimer patolojisinin dışavurumunu yavaşlatıyor ve bilişsel performansı iyileştiriyor. Bu bulgular, insanda da benzer koruyucu yararlar sağlanabileceğini düşündürüyor.

Omega 3 ÇDYA’nin vasküler risk, enflamasyon ve oksidatif hasarı azalttığı da gösterildi. Olumlu etki de bunlara bağlanıyor. Farklı düzeyde omega 3 ÇDYA içeren diyetlerle beslenen yaşlılar arasında Alzheimer mevcudiyetini kıyaslayan mevcut klinik çalışmalar, yüksek miktarda balık ve omega 3 ÇDYA tüketenler arasında Alzheimer hastalığı riskinin anlamlı derecede düşük olduğunu telkin ediyor. Ancak bu çalışmalar randomize değildir, demanstan korunma maksadıyla diyetle veya takviye olarak omega 3 ÇDYA alımını net bir şekilde tavsiye etmek için sağladıkları kanıt yetersizdir.

Sonuç

Lim ve arkadaşları, Randomize, plasebo kontrollü, çift kör, en az 6 ay süren, 60 yaş üzerinde ve çalışma başlangıcında demans kognitif bozulma göstermeyen kişilerle yapılmış olması kriterlerini tutan bilimsel çalışmaları 2005 yılına kadar taradılar. Omega 3 ÇDYA’nin bilişsel bozulma ya da demans korunmasında yararını kabul veya reddeden klinik araştırma bulunamadı. 2008 yılında bitmesi gereken iki çalışmanın sonuçları bekleniyor.

Kaynak

Lim W-S, Gammack J K, Van Niekerk J K, Dangour A. Omega 3 fatty acid for the prevention of dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD005379. DOI: 10.1002/14651858.CD005379.pub2

Orijinal özet için: Sağlıklı Yaşlılarda Omega 3 ve Bunama

Son Paylaşımlar
Arşiv