Şizofrenide Çoklu Doymamış Yağ Asidi Suplementasyonu

Cochrane derleme özeti

Şizofreni semptomlarının nöron membran yapısı ve metabolizmasının değişmesinden kaynaklandığı hipotezini destekleyen kısıtlı miktarda kanıt bulunuyor. Membran yapı ve metabolizması, bazı esansiyel yağ asitlerininin plazma düzeyine bağımlıdır. Bunlar, omega 3 veya omega 6 yağ asidi suplementasyonunun şizofreni semptomları üzerinde olumlu etki gösterebileceğini telkin ediyor. Bu nedenle, ÇDYA’ların şizofrenili hastalardaki etkilerini değerlendirmek için literatür tarandı ve kriterlere uygun 8 çalışma seçildi (n=517). Çalışmaların çoğunda 2 tip omega 3, 6-16 hafta arasında süreli tedavilerle kıyaslandı.

Sonuçlar

Bazı çalışmalar genel işlevler ve mental durumda biraz iyileşme gösterse de anlamlı bulunmadı. En uzun süreli çalışmada yağ asitleri ve plasebo arasında fark görülmedi. Bir diğerinin sonuçları, bir tip omega 3 yağ asidinin, diğerinden üstün olduğunu telkin etti, ancak anlam kazanmadı. Bir üçüncüsünde aynı tip yağ asidi, birincil tedavi olarak plaseboyla kıyaslandı ve toplam sonuç ve mental durumda iyileşme sağladı. Ancak bu çalışma kısa süreliydi ve popülasyon çok küçüktü. Bir diğerinde de omega 6 yağ asidi, tardif diskinezide plaseboya karşı denendi ve sonuç alınamadı.

Kanaat

Çalışmaların tümü küçük çaplı ve kısa süreli bulundu; ayrıca yarısı da araştırılan ilacı üreten firma tarafından finanse edildi. Bu yüzden, şizofrenili hastaların omega 3 ve omega 6 preparatlarını kullanmasının genel işlevler ve mental durumu iyileştirip iyileştirmediği hala netleşmiş değil.

Kaynak

Irving C B, Mumby-Croft R, Joy L A. Polyunsaturated fatty acid supplementation for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD001257. DOI: 10.1002/14651858.CD001257.pub2

Orijinal özet için: Şizofrenide Omega

Tam Metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar