Emziren Anneler ve Uzun Zincirli Çoklu Doymamış Yağ Asidi Takviyeleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri (UZÇDYA) beyinde bol miktarda bulunur ve bebeğin beyin ve retinasının büyüme ve gelişmesi için gereklidir. Bu yağ asitleri arasında dokosaheksoenoik asit (DHA) vücutta etkin olarak sentez edilemediğinden esansiyel kabul edilir. Bu, memedeki bebeklerin onları annelerinin diyetinden; büyük ölçüde diyetteki balık ve balık yağından aldığı anlamına gelir. Çalışmamızda, emziren annelere UZÇDYA takviyesinin bebeklerinin büyüme ve nörolojik gelişimine etkisine dair kanıtları derledik.

Çalışma özellikleri

Toplam 1567 kadınla yüksek gelirli ülkelerde yapılan 8 randomize kontrollü araştırma (RKA) bulduk. Kanıt kalitesi orta ve düşük bulundu.

Sonuçlar

Bu derleme, gebelikte ve doğum sonrası ilk 4 ayda annelerin diyetini UZÇDYA ile takviye etmenin çocuğun büyüme ve nörolojik gelişimini problem çözme yetisi, veya zeka gelişimi, psikomotor, motor gelişim veya dil gelişimini iyileştirmediğini gösterdi.

Çocuğun 5 yaşındaki dikkatinde, zayıf kanıtlar takviyeden yanaydı. Çocuklar en uzun son nörogelişim değerlendirmesinde 7 yaşındaydı. Çocukların 5 yaştaki görme keskinliği, soya ya da mısır yağı verilen kontrol grubu annelerden doğanlara göre farklı bulunmadı.

Yazarların kararı

Eldeki kanıtlar temel alındığında, UZ ÇDYA takviyesi çocukların nöro-gelişimi, görme keskinliği ve büyümesini etkiler görünmüyor. 1 çalışmada, çocuğun 5 yaşındaki dikkatinde takviyeden yana zayıf kanıt bulundu.

Halen nörogelişim ve görme keskinliğini iyileştirmek için emziren annelere UZÇDYA takviyesi vermeyi destekleyen ya da reddeden kesin kanıt bulunmuyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

UZÇDYA’lar, özellikle dokosaheksoenoik asit beyinde en bol bulunan yağ asitleri olup bebeğin beyin ve retinasının büyüme ve olgunlaşması için gereklidir. İnsan vücudunda etkin bir sentezi yapılamadığı ve anne diyetinden sağlandığından UZÇDYA’lar “esansiyel” olarak nitelenir. Emziren annelere UZÇDYA takviyesinin bebeklerini gelişimi için faydalı olup olmadığı tartışma konusu.

Amaç

Emziren anneleri UZÇDYA ile takviyenin bebeklerin bilişsel ve fiziksel gelişiminde etkinlik ve güvenliğini değerlendirmeyi hedefledik.

Araştırma stratejisi

Cochrane Pregnancy and Childbirth Group's Trials Register (6 Ağustos 2014), CENTRAL (Cochrane Library 2014, Sayı 8), PubMed (1966 - Ağustos 2014), EMBASE (1974 - Ağustos 2014), LILACS (1982 - Ağustos 2014), Google Scholar (Ağustos 2014) ve yayınlanmış öyküsel ve sistematik derlemelerin referans listeleri tarandı.

Seçim kriterleri

Gebelik ve emzirme esnasında UZÇDYA takviyesinin emziren annelere ve bebeklerine etkilerini değerlendiren randomize veya küme randomize kontrollü araştırmalar derlendi.

Veri toplama ve analiz

İki yazar araştırmaların seçime uygunluk ve kalitesini değerlendirdi, verileri çıkardı ve doğruluğunu değerlendirdi.

Ana sonuçlar

Toplam 1567 kadınla yapılan 8 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Tümü de yüksek gelirli ülkelerde yapıldı. En uzun izlem 7 yıldı.

Derlenen araştırmalardaki en uzun izlem sonuçlarını raporladık. Genel olarak, bu araştırmalarda 24 aydan büyük çocuklarda ölçülen aşağıdaki sonuç ölçütleri için GRADE yaklaşımıyla orta kalitede değerlendirilen kanıtlar bulundu: Dil gelişimi ve kilo. Zekâ ve problem çözme yetisi, psikomotor gelişme, dikkat ve görme keskinliği için kanıtlar düşük kalitede.

24 ay ötesi uzun vadeli izlemde çocuğun nörolojik gelişiminde anlamlı fark olmadığını bulduk. Dil gelişimi için standardize ortalama fark (SOF) -0.27, %95 güven aralığı (GA) -0.56 - 0.02; 2 araştırma, 187 katılımcı); zekâ ya da problem çözme yetisi için SOF 0.00, %95 GA -0.36 - 0.36 3 araştırma, 238 katılımcı; psikomotor gelişim için SOF -0.11, %95 GA -0.48 - 0.26; 1 araştırma, 113 katılımcı; motor gelişim için SOF -0.23, %95 GA -0.60 - 0.14; 1 araştırma, 115 katılımcı ve genel hareketler için risk oranı, RO, 1.12, %95 GA 0.58 - 2.14; 1 araştırma, 77 katılımcı (yaşamın 12 haftasında).

Ancak yağ asidi takviyesi alan annelerin çocuklarında 5 yaşındaki dikkat skorları daha iyi bulundu (Ortalama fark OF 4.70, %95 GA 1.30 - 8.10; 1 çalışma, 110 çocuk).

Çalışma hafızası ve inhibitör kontrolde anlamlı fark olmadığını (OF -0.02 9%5 GA -0.07 - 0.03 1 araştırma, 63 katılımcı) bulduk ve nörolojik iyilik skoru bir fark göstermedi (P değeri: 0.55).

Çocuğun görme keskinliğinde anlamlı fark bulunmadı (SOF 0.33, %95 GA -0.04 -0.71; 1 araştırma, 111 katılımcı).

Büyüme açısından boy (OF -0.39 cm, %95 GA -1.37 - 0.60; 4 araştırma, 441 katılımcı), kilo (OF 0.13 kg, %95 GA -0.49 - 0.74; 4 araştırma, 441 katılımcı) ve baş çevresi farklı bulunmadı (OF 0.15 cm, %95 GA -0.27 - 0.58; 3 araştırma, 298 katılımcı).

Çocuğun yağ kitlesi ve dağılımı müdahale ve kontrol grupları arasında farklı değildi (sırasıyla OF 2.10, %95 GA -0.48 - 4.68; 1 araştırma, 115 katılımcı, OF -0.50, %95 GA -1.69 - 0.69; 1 araştırma, 165 katılımcı).

117 çocukla yapılan bir araştırmada çocuk allerjisinde kısa vadede anlamlı fark bildirildi (risk oranı (RO) 0.13, %95 GA 0.02 - 0.95) ancak uzun süreli izlemde bulunmadı (RO 0.52, %95 GA 0.17 - 1.59).

Postpartum depresyonu değerlendiren 2 araştırmada anlamlı fark bulamadık. Bu sonuç ölçütü farklı tanımlandığından verileri birleştiremedik.

Ters etki olmadığı raporlandı.

Kaynak

Delgado-Noguera M F, Calvache J A, Bonfill Cosp X. Supplementation with long chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) to breastfeeding mothers for improving child growth and development. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 12. Art. No.: CD007901. DOI: 10.1002/14651858.CD007901.pub2

Orijinal özet için: Emziren Anneye Omega

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar