Erişkin ve Çocuklarda Astıma Karşı Diyette Deniz Kaynaklı Yağ Asitleri

Cochrane derleme özeti

Astımı geriletmesi muhtemel bir yol olarak daha fazla balık yemek tavsiye ediliyor. Eskimo toplumları gibi, diyetlerinde çok balık olan popülasyonlarda astım oranları da düşük. Diğer toplumların diyetlerinde doymuş yağlar arttıkça astım da arttı. Teorik neden olarak, balık yağında bulunan bir maddenin iltihabı azaltması düşünülür. İltihap, akciğerlerin hava yollarında ödem yaparak astım ataklarına neden olur. Ancak bu derlemede diyetini daha fazla balık yağı içerecek şekilde değiştiren hastalarda astımın iyileştirmediği bulundu.

Yazarların kararı

Astım hastalarına deniz kaynaklı n-3 yağ asidi takviyesi yapmaları ya da diyetle alımını artırmalarını tavsiye etmek için çok az kanıt bulunuyor.

Aynı şekilde bunun riskli olduğuna dair kanıt da bulunmuyor.

Bilimsel Özet

Arka plan

Epidemiyolojik çalışmalar, deniz kökenli yağ asitlerinden (balık yağı) zengin bir diyetin romatoid artrit ve muhtemelen astım gibi iltihabi durumlara faydalı etkileri olabileceğini gösterdi.

Amaç

1. Astımda deniz kaynaklı n-3 yağ asidi (balık yağı) takviyesinin etkisini belirlemek,

2. Astımda balık yağından zengin diyetin etkisini belirlemek.

Araştırma

Cochrane Airways Group Specialised Register, tarandı, bulunan makalelerin referans listeleri tarandı ve balık yağı üreticileriyle temas kuruldu. Kanıtlar 2010 Mayısına kadar güncel.

Seçim kriterleri

2 yaş üstü astımlı hastalarda yapılan randomize kontrollü araştırmaları (RKA) seçtik. Çalışma süresi 4 haftadan fazla olan araştırmalar seçildi. Çift kör araştırmalar tercih edildi ancak derlenebilecek tek kör ve açık çalışmaları da gözden geçirdik.

Veri toplama ve analiz

Her makaleyi her yazar okudu. Seçim kararları çoğunlukla alındı. Kalite değerlendirmesi bağımsız yapıldı. Bulunan araştırmalarda sadece n-3 yağ asitleri ve plasebo kıyaslandı. Diyetsel ayarlamayla ilgili yetersiz araştırma bulundu.

Ana sonuçlar

Araştırma kriterlerini 1986 ile 2001 yılları arasında yapılan 9 RKA karşıladı. 8 araştırma paralel kollarla, ikisi çapraz kontrollü yapıldı. 8 araştırmada balık yağı plaseboya karşı, birinde düşük doz balık yağı yüksek dozla kıyaslandı. 2 çalışma çocuklarda yapıldı. Araştırmalardan hiç birinde astım alevlenmeleri, sağlık durumu ya da hastaneye kabuller raporlanmadı.

FEV1, pik akış hızı, astım belirtileri, ilaç kullanımı veya bronş hiper-reaktivitesi gibi sonuç ölçütlerinden herhangi birinde tutarlı bir etki görülmedi. Çocuklarda diyet değişimi ve balık yağı takviyesi kombine edilen bir çalışma, pik akış hızı ve astım ilacı kullanımının azaldığını gösterdi.

Balık yağı takviyeleriyle birlikte ters olay görülmedi.

Kaynak

Thien F C K, De Luca S, Woods R K, Abramson M J. Dietary marine fatty acids (fish oil) for asthma in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: CD001283. DOI: 10.1002/14651858.CD001283

Orijinal özet için: Astım Tedavisinde Balık Yağı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv