Miyadında Doğan Bebeklere Uzun Zincirli Çoklu Doymamış Yağ Asitleri İle Takviye

Cochrane derleme özeti Güncelleme

Derleme sorusu

Miyadında bebekleri uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri (UZÇDYA) ile zenginleştirilmiş mama ile besleme, görüşte iyileşme ve genel nöro-gelişimde, normal mama ile beslenenlere kıyasla iyileşme sağlar mı?

Arka plan

UZÇDYA, yeni doğanda beyin ve görmenin gelişimi için vazgeçilmez bir yağ tipidir. Anne sütünde yeterli miktarda UZÇDYA bulunur bu yüzden mamalardan daha iyi olduğu kabul edilir. Ticari piyasada UZÇDYA eklenmiş bazı mamalar bulunuyor.

Çalışma özellikleri

Derlememizde UZÇDYA ile zenginleştirilmiş mama verilen miyadında bebeklere (≥ 37 haftalık gebelik) ait sonuçları, normal mama ile beslenenlerle kıyaslayan çalışmalar analiz edildi.

Anahtar sonuçlar

Derlememizde UZÇDYA ile beslenen miyadında bebeklerde sonuç ölçütlerinin normal mama ila beslenenlere kıyasla daha iyi olmadığı bulundu.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesini düşük olarak değerlendirdik.

Kaynak

Jasani B, Simmer K, Patole SK, Rao SC. Long chain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD000376. DOI: 10.1002/14651858.CD000376.pub4

Orijinal özet için: Yeni Doğana Uzun Zincirli ÇDYA

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2011 Versiyonu Simmer K ve ark.

Cochrane derleme özeti

Mamalarda UZ ÇDYA düzeylerinin az olmasının, miyadında doğan bebeklerde görme keskinliği ve IQ düşüklüğüne katkısı olduğu önerilmiş bulunuyor.

Amaç

Son birkaç yılda, bazı üreticiler mamalara UZ ÇDYA eklediler ve bunları miyadında doğan bebeklerin gelişiminde avantaj sağladığı ifadesi ile pazarladılar. Bu çalışmada, mamaların UZ ÇDYA takviyesinin güvenli ve yararlı olup olmadığını değerlendirildi.

Çalışmalar

25 randomize çalışmadan 15’i seçildi (n=1889). Dokuz çalışmada görme keskinliği, 11 çalışmada nöro-gelişim, 13 çalışmada büyüme araştırıldı.

Sonuçlar

Görme keskinliği: Dört çalışmada faydalı etki bildirildi, kalan beşinde bildirilmedi

Nöro- gelişim: Bayley skalası ile değerlendirmede yapan dokuz çalışmadan ikisi faydalı etki bildirdi. Meta analiz, takviyede anlamlı bir fayda göstermedi. Bir çalışmada çocuklar dokuz yıla kadar izlendi ve takviyede bir fayda görülmedi.

Büyümeyi araştıran çalışmalardan hiç birinde takviye ile faydalı ya da zararlı bir etki bulunamadı. Meta analiz, takviye grubunda bir yaşında marjinal derecede kilo düşüklüğü gösterdi.

Yazarların kanaati

Bu derlemede, miyadında doğan bebekleri UZ ÇDYA ile zenginleştirilmiş mama ile beslemenin görme keskinliği, bilişsel işlevler ve büyüme üzerinde kanıtlanmış bir faydası olmadığı anlaşıldı. Randomize kontrollü çalışmaların büyük çoğunluğu, UZ ÇDYA takviyesi ile nöro-gelişim kriterlerinde olumlu etki göstermedi. Görme keskinliği üzerindeki olumlu etki, tutarlı olarak gösterilemedi. Miyadında doğan bebeklere UZ ÇDYA eklenmiş mamanın rutin kullanımı tavsiye edilemez.

Kaynak

Simmer K, Patole S K, Rao S C. Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12. Art. No.: CD000376. DOI: 10.1002/14651858.CD000376.pub3

Orijinal özet için: Miyadında Bebeklere Omega

Son Paylaşımlar
Arşiv