Otizm Spektrum Hastalıklarında Omega-3 Yağ Asitleri

Cochrane derleme özeti

Bu hastalıklarda karşılaşılan güçlüklerin, kısmen omega 3 yağ asitlerinin eksikliği ile açıklanabileceği önerisi bulunuyor. Bu durumda bu esansiyel yağ asitlerinin suplementasyonu ile belirtilerde iyileşme sağlanabilir.

Amaç

Bu derlemenin amacı, omega-3 suplementasyonunun otizm spektrum hastalıklarının sosyal etkileşim, iletişim ve stereotipiler gibi iç özellikleri ve bunlara eşlik eden belirtilere karşı etkisine dair kanıtları değerlendirmektir.

Çalışmalar

Otizm spektrum hastalıklarında omega-3 yağ asidi suplementasyonunu plaseboya karşı değerlendiren sadece iki küçük RK araştırma bulundu. (n=37)

Sonuçlar

Suplementasyonun sosyal etkileşim, iletişim, stereotipi ve hiperaktivite üzerinde etkisine dair kanıt bulunamadı.

Yazarların kanaati

Omega-3 yağ asidi supementasyonununun otizm spektrum hastalıklarında etkili olduğuna dair kanıtlar yetersizdir. Kesin önerilerde bulunabilmek için, daha uzun izlem yapan geniş çaplı RK araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

James S, Montgomery P, Williams K. Omega-3 fatty acids supplementation for autism spectrum disorders (ASD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD007992. DOI:10.1002/14651858.CD007992.pub2

Orijinal özet için: Otizmde Omega-3

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv