Pre-eklampsiye ve İntrauterin Büyüme Kısıtlanmasına Karşı Gebelikte Balık Yağı ve Başka Prostaglandi

Cochrane derleme özeti

Gebelikte balık yağı takviyesi almanın pre-eklampsi ve yaşına göre küçük bebek risklerini önlemede faydalı olduğunu söyleyebilmek için yeterli kanıt yok.

Annede pre-eklampsi ve bebeğin çok erken doğması ya da çok küçük olması gebelikte nispeten olağan görülen komplikasyonlar olup bazen anne ve bebek sağlığına ciddi etki gösterir. Deniz ürünleri ve balık yağında bulunan omega-3 yağ asitleri bu komplikasyonları önleyebilir. Bu derleme için, toplam 2755 kadınla yapılmış 6 araştırma belirlendi.

Bulgulara göre gebelikte deniz ürünleri ve balık yağı takviyeleri alımı gebelik süresini 2 – 3 gün uzatıyor, bebeğin doğum tartısını hafifçe artırıyor ve 34 haftalık gestasyondan önce doğan bebek sayısını hafifçe azaltıyor. Ancak bu küçük etkiler bebeğin çok erken doğma veya çok küçük olma ya da annede pre-eklampsi gelişimi genel riskini azaltmıyor. Muhtemelen, bu soruya tam bir cevap alabilmek ve takviyenin zararsız olup olmadığını anlamak için çok sayıda kadının katılımıyla yapılmış daha fazla araştırma gerekiyor.

Yazarların kararı

Pre-eklampsi, erken doğum, düşük doğum tartısı ve gestasyonel gerilik risklerini azaltmak için gebelikte balık yağı veya başka prostaglandin prekürsörü takviyelerinin rutin kullanımını desteklemek için yeterli kanıt bulunmuyor.

Popülasyon çalışmaları, gebelikte deniz ürünlerinin daha fazla tüketilmesi ile uzun süreli gebelik, daha yüksek doğum tartılı bebekler ve pre-eklampsi insidensinde düşme arasında ilişki olduğunu gösterdi. Bu birlikteliğin nedeninin, deniz ürünlerinde bulunan yağ asitlerinin olabileceği öne sürülüyor.

Amaç

Gebelikte balık yağı veya başka prostaglandin prekürsörü takviyelerinin Pre-eklampsi, erken doğum, düşük doğum tartısı ve gestasyonel gerilik risklerine etkilerini hesaplamayı amaçladık.

Araştırma stratejisi

Cochrane Pregnancy and Childbirth Group Trials Register (Aralık 2005), The Cochrane Central Register of Controlled Trials (The Cochrane Library 2005, Sayı 2) ve MEDLINE (1966 - Nisan 2005) tarandı.

Seçim kriterleri

Gebelikte balık yağı veya başka prostaglandin prekürsörü takviyelerini plasebo veya tedavi verilmemesine karşı kıyaslayan tüm randomize kontrollü araştırmalar (RKA) seçildi. Yerleşik pre-eklampsi olan veya intrauterin büyüme kısıtlamasından şüphe edilen olguları tedaviyi amaçlayan araştırmalar dışlandı.

Veri toplama ve analiz

İki derleme yazarı bağımsız olarak çalışmaları seçti, kalitesini değerlendirdi ve verileri çıkardı.

Ana sonuçlar

Bu derlemeye, toplam 2783 hasta üzerinde yürütülen 6 araştırma dâhil edildi. Bunlardan üçü, 1477 popülasyonlu en büyüğü dâhil olmak üzere yüksek kaliteli olarak değerlendirildi. Takviye grubuna randomize edilen kadınlarda ortalama gebelik, kontrole göre 2.6 gün daha uzundu (ağırlıklı ortalama fark (AOF), 2.55 gün, %95 güven aralığı (GA) 1.03 - 4.07 gün; 3 araştırma, 1621 kadın). Balık yağına randomize edilen kadınlar 34 haftalık gestasyon bitiminden önce doğurma riski daha düşük olmakla beraber (RR 0.69, %95 GA 0.49 -0.99; 2 araştırma, 860 kadın), bu etkinin yansıması olarak, 37 haftadan önce doğumla ilgili rölatif riskte net bir fark görülmedi.

Takviye grubundaki kadınlardan doğan bebeklerde doğum tartısı kontrole göre hafifçe daha yüksekti (AOF 47 g, %95 GA 1 g - 93 g; 3 araştırma, 2440 kadın).

İki grup arasında düşük doğum tartılı ya da gestasyonel yaşına göre küçük bebeklerin oranına genel fark görülmedi.

Rölatif pre-eklampsi riskinde de net fark bulunmadı.

Kaynak

Makrides M, Duley L, Olsen S F. Marine oil, and other prostaglandin precursor, supplementation for pregnancy uncomplicated by pre-eclampsia or intrauterine growth restriction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD003402. DOI: 10.1002/14651858.CD003402.pub2

Orijinal özet için: Gebelikte Balık Yağı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv