Preterm Bebeklere Uzun Zincirli Çoklu Doymamış Yağ Asidi Suplementasyonu

Cochrane derleme özeti

Gelişen beyin ve retinanın ihtiyaç duyduğu uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerinin (UZ ÇDYA) yeterli miktarda sentez edilememesi mümkün olduğu için, bunların preterm bebeklerin esansiyel besini olup olmadığı tartışma konusudur.

Anne sütü ile beslenen bebeklerin görme keskinliği ve IQ değerlerinin, mama ile beslenen bebeklerden üstün olduğuna inanılır. Bunda, anne sütünde nispeten yüksek bulunan UZ ÇDYA’ların katkısı olduğu önerisi bulunuyor. Piyasada, genellikle balık yağı şeklinde UZ ÇDYA eklenmiş mamalar bulunuyor.

Amaç

Bu derlemenin amacı, UZ ÇDYA eklenmiş mamaların, preterm bebekler için güvenli ve faydalı olup olmadığını değerlendirmektir.

Çalışmalar

Bu derlemeye 17 randomize kontrollü çalışma dâhil edildi. Bunlardan 13’ü yüksek kaliteli olarak değerlendirildi.

Sonuçlar

Görme keskinliği: Çalışmaların büyük çoğunluğunda müdahale ve kontrol grupları arasında fark bulunmadı.

Nörolojik gelişme: 7 çalışmanın 3’ünde, farklı postnatal yaşlardaki farklı gruplarda, UZ ÇDYA ile nörolojik gelişmede bir miktar fayda bildirildi. Meta analiz, dört çalışmada postanal 12 ayda, üç çalışmada 18 ayda anlamlı bir etki göstermedi.

Büyüme: 15 çalışmanın 4’ü UZ ÇDYA ile farklı postnatal yaşlarda büyüme üzerine olumlu etki bildirdi. İki çalışmanın sonuçları, müdahale grubunda gelişmenin kontrol grubu kadar iyi olmadığını telkin etti. Bir çalışma 18 ayda boy ve kilo Z skorlarında hafif gerilemeler bildirdi. Meta analiz, 4 çalışmada 12 ayda, iki çalışmada 18 ayda ÇDYA takviyesiyle boy, kilo ve kafa çevresinde anlamlı fark göstermedi.

Yazarların kanaati

Çalışmalara dahil edilen bebekler, nispeten matür ve sağlıklı preterm bebeklerdi. Çalışmaların ölçme ve değerlendirme takvimi, metodolojisi, takviye doz ve kaynakları ile kontrol mamasının yağ asidi kompozisyonu da değişkendi.

Sonuçların bir araya getirilmesi, UZ ÇDYA verilen preterm bebeklerde uzun vadeli net bir yarar ve zarar göstermedi.

Kaynak

Schulzke S M, Patole S K, Simmer K. Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD000375. DOI: 10.1002/14651858.CD000375.pub4

Orijinal özet için: Preterm Bebeklere Omega

Son Paylaşımlar
Arşiv