Ailevi Meme Kanseri Riski Olan Kadınlarda Kanser İçin Genetik Risk Değerlendirmesi

Cochrane derleme özeti

Meme kanserinde kalıtımla geçen bir komponentin belirlenmesi sonucunda artan bilgi, güvence ve genetik test talepleri, ailevi kanser belirleme için genetik kliniklerinin çıkmasına yol açtı. Kanser genetiği hizmetleri, uzun süreli danışmanlık, uzman taraması ve genetik mutasyon testlerini içerir. Bilgi sağlamanın ilk aşaması risk değerlendirmesi ve hastalar ve ailelerine kanser kalıtımı riski hakkında bilgi ve destek sağlamaktır. Ancak kanser genetik risk değerlendirme hizmetleri vermede kullanılacak kanıta dayalı yöntemler hakkında bilgiler seyrek bulunuyor. Bu derlemede ailevi meme kanseri kaygısı duyan insanlar için genetik kanser riski değerlendirme hizmeti verilmesiyle ilgili literatür sistematik olarak tarandı ve değerlendirildi.

Derlemeye ailevi meme kanseri için risk değerlendirme süreciyle ilgili 10 araştırma dâhil edildi. Toplam 1973 katılımcıdan bilgi sağlayan bu araştırmalar hastalar üzerindeki psikososyal etkilerin yanı sıra hizmet sunumunun özellikleri ve sonuçlarına odaklıydı. Araştırma sayısının sınırlı olması nedeniyle bu derlemede, ailevi kanser öyküsü konusunda kaygı duyan insanlara, risk değerlendirme hizmeti sağlamanın en iyi yolu hakkında sağlam sonuçlar çıkarmak için yetersiz kanıt bulundu.

Ancak derlenen 8 çalışma, risk belirleme hizmeti sonucunda psikolojik iyilik halinde artış ve kanser kaygısı düzeyinde azalma gösterdi. Sınırlı olsa da derlemenin bulguları kanser genetik risk değerlendirmesi hizmetlerinin üzüntüyü azaltma, kişinin meme kanseri riski algısının doğruluğunu artırma ve meme kanseri ve genetik hakkında bilgiyi artırmada faydalı olabileceğini gösteriyor.

Mevcut kanıtlar bu gibi hizmetlerin hastalarda bir zarara neden olmadığı ve kısa dönemde üzüntüyü hafifletme kanser kaygısını azaltmada pozitif etkisi olabileceğini gösteriyor. Bu derlemede risk değerlendirmesi sağlayan sağlık profesyonellerinin bu sonuçlara anlamlı bir etkisi var görünmüyor.

Kaynak

Hilgart JS, Coles B, Iredale R. Cancer genetic risk assessment for individuals at risk of familial breast cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD003721. DOI: 10.1002/14651858.CD003721.pub3

Orijinal özet için: Ailede Meme Kanseri Riski

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv