Akut Bronşitte Çin Tıbbi Bitkileri

Cochrane derleme özeti

Çin’de akut bronşit tedavisinde olağan kullanılan Çin tıbbi bitkilerinin tedavi edici etkilerini değerlendirdik. Akut bronşit tedavisinde bu tedavilerin etkili olduğunu gösteren randomize kontrollü araştırma kanıtı bulunmuyor.

Toplam 6877 katılımcıyla yapılan, randomize olarak bildirilen 74 araştırmayı derledik. Ancak gerçek randomize kontrollü araştırma bulamadık. Çalışmalarının çoğu seçimde kayırma hatası ve çıkar çelişkisi potansiyeli nedeniyle derlemeden ihraç edildi. Bu tasarım kısıtlamaları nedeniyle, akut bronşitte Çin bitkisel ilaçlarının etkisine dair karar çıkaramadık. Bunun yanı sıra toksikolojik kanıtlar olmadığından bunların güvenliği de bilinmiyor. Hafif mide barsak reaksiyonları, cilt döküntüsü vs. gibi bazı ters olaylar vaka bildirimi olarak raporlandı, ancak dışlanan çalışmalarda raporlanmadı. Yüksek kalitede randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Jiang L, Li K, Wu T. Chinese medicinal herbs for acute bronchitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD004560. DOI: 10.1002/14651858.CD004560.pub4

Orijinal özet için: Akut Bronşitte Çin Bitkisel İlaçları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv