Anal Fissürde Cerrahi Dışı Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Anal fissür, anüs girişinin hemen dışında, genellikle cildin arka orta hattında görülen ağrılı bir ülserdir. Dışkılamada ağrı yapar, ağrı sonradan da uzun süre devam eder. İç sfinkter kasın spazmı nedeniyle ısrarcıdır. Kronik fissürlerde, sfinkter spazmını kaldıran ameliyatlarla başarılı tedavi sağlanır. Ameliyatın sonucunda dışkı kaçırma riski olduğundan alternatif tıbbi tedaviler de aranır. Eski tedaviler arasında kepekle beslenme akut fissürün nüksünü önlemede etkilidir. Kronik fissürün iyileşmesinde, ameliyat kadar olmasa da topikal gliseril trinitrat, botulinum toksini enjeksiyonu veya topikal kalsiyum kanal blokerleri nifedipin veya diltiyazem gibi tedavilerin lokal uygulamaları plaseboya göre etkili.

Kaynak

Nelson RL, Thomas K, Morgan J, Jones A. Non surgical therapy for anal fissure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD003431. DOI: 10.1002/14651858.CD003431.pub3

Orijinal özet için: Fissürde Ameliyatsız Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv