Diyabetik Böbrek Hastalığında Pentoksifilin

Cochrane derleme özeti

Diyabet hastalarının %25 – 40’ında, genellikle diyabet başlangıcından 20 – 25 yıl sonra böbrek hastalığı gelişir. Diyabetik böbrek hastalarının yaklaşık 1/3’ü son aşama böbrek hastalığına (SABH) ilerler ve uzun süreli diyaliz ya da muhtemelen böbrek nakli gerekir. Ancak birçok hasta da SABH başlamadan önce, birlikte görülen koroner arter hastalığı ya da başka kardiyovasküler nedenlerden ölür.

Pneoksifilinin diyabetik böbrek hastalarına faydalar getirebilecek özellikleri olabilir. Toplam 991 katılımcıyla yapılan 17 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Araştırmalarda pentoksifilin plasebo, rutin tedavi ya da antihipertansif ilaçlarla kıyaslandı.

Pentoksifilin plaseboya kıyasla serum kreatinin (SCR) düzeyini, albüminüriyi ve açık proteinüriyi anlamlı derecede düşürdü ancak kreatinin klirensinde anlamlı fark bulunmadı (CRCL).

Rutin tedaviyle kıyaslamada pentoksifilin SCR’yi ve kan basıncını düşürmedi, ancak albüminüri ve proteinüriyi anlamlı derecede azalttı.

Kaptopril ve klonidin/metildopa’ya kıyasla SCR, albüminüri, proteinüri ve kan basıncındai tip 1 ve 2 diyabetik böbrek hastalarında anlamlı fark bulunmadı. Pentoksifilin klonidin/metildopa ile kıyaslandığında CRCL anlamlı derecede arttı ancak kaptoprile kıyasla artmadı.

SABH insidensi, SABH gelişim süresi, yaşam kalitesi ve tüm nedenlerden ölümlerle ilgili bilgi bulunmadı. Pentoksifilinle ters olaylar hafifti, derlenen araştırmalarda ciddi ters olay olmadığı raporlandı.

Pentoksifilinin diyabetik böbrek hastalarında böbrek fonksiyonunu iyileştirme ve albüminüri ve proteinüriyi azaltmada bazı faydalı etkileri var görünüyor ve birlikte büyük ters etkiler görülmedi. Ancak diyabetik böbrek hastalarında pentoksifilinin etkisiyle ilgili güncel kanıtlar tedavi tavsiyeleri yapabilmek için yetersiz. Bu hastalarda pentoksifilin kullanımıyla ilgili klinik kararları daha iyi aydınlatmak için büyük ve yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Shan D, Wu HM, Yuan QY, Li J, Zhou RL, Liu GJ. Pentoxifylline for diabetic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD006800. DOI: 10.1002/14651858.CD006800.pub2

Orijinal özet için: Diyabetik Böbrekte Pentoksifilin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar