Gebelikte Kilo Alımı ve Obesite 2: Spontan Düşükler, HT, DM ve Diğerleri (2010)

Hipertansiyon A

 • Orta derecede obes kadınlarda (90-120 kg arası) gebelikte hipertansiyon gelişme oranıB 2.38 kat, ileri obes kadınlarda ise 3 kat daha yüksek bulunuyor,

 • Obes kadınlarda HT komplikasyonlarının daha şiddetli olma ihtimali de yüksek bulunuyor. HELLP sendromu dahil komplikasyon oranı, normal gruba göre, orta derecede obeslerde, 1.56, ileri obes grupta ise 2.34 olarak belirlenmiş,

 • Gebelikten önceki yılda ve gebelik esnasında artan düzeyde egzersiz yapan nullipar kadınlarda pre-eklampsinin %24-60 oranında daha az olduğu görülüyor.

Gebelik diyabeti

Obes kadınlarda gestasyonel pre-diyabet daha sıktır. VKİ 30’un altındaki kontrol grubuna kıyasla gestasyonel diyabet gelişim riski:

 • VKİ 30-35.9 arası obes kadınlarda 2.6,

 • VKİ 35 ve üzeri kadınlarda ise 4 kat fazla olduğu bildiriliyor. C

Makrozomi

 • 4000 gram üzerinde bebek doğurma ihtimali VKİ 30-35 arası 1.7, 35 üzerinde 2 defa daha yüksek,

 • 4500 gram üzerinde bebek doğurma ihtimali, VKİ 30-35 arası 2, 35 üzerinde 2.4 defa daha yüksek.

Sezaryen Oranları

VKİ 19.8’in altındaki zayıf kadınlarda %14.3 iken, VKİ 35 ve üzerinde %42.6’ya yükseliyor.

Buna ek olarak, sezaryen olan obes kadınlarda komplikasyon oranı da yüksek bulunuyor;

 • 1000 ml üzerinde kan kaybı,

 • Operasyon süresinde uzama,

 • Postop yara enfeksiyonu ve endometrit oranı,

 • Vertikal insizyon gereksinimi.

Şeker hastası obes kadınlarda, postop yara enfeksiyon riski 9.3 kat fazla bulunuyorB.

Sezaryen sonrası vaginal doğum

Kontrendikasyon olmaması halinde ilk doğumu sezaryenle gerçekleşen kadınlarda izleyen doğumların vaginal olması tercih edilir. Vaginal yoldan ikinci doğum başarısı olarak sıklıkla %80 rakamının bildirildiği kaydedilirken, VKİ 29 üzerinde bu rakamın %54-60 arasına düştüğü, 136 kg üzerinde %10’a kadar düştüğü ekleniyor.

Anestezi

Obes kadınlarda entübasyon güçleşiyor ve başarı oranı düşüyor. Öte yandan epidural kateter yerleştirmeye ilk teşebbüste başarısızlık oranı %42 olarak bildirilyor.

Tromboemboli riski

 • VKİ 26 altında normal kadınlar: %0.6,

 • VKİ 29 üzerinde obes kadınlarda: %2.5.

Ölü doğum

Ölü doğumların en sık görülen risk faktörü obesite olarak bildiriliyor. VKİ 35 ve üzeri için oranın 2.79 kat fazla olduğu bildiriliyor. Bunun için önerilen mekanizmalar:

 • Fetal herketlerin azaldığını algılama yeteneğinde düşme,

 • Plasental kan akımını etkileyen aterokleroza yol açan hiperlipidemi,

 • Horlama ve uyku apnesinin oksijen satürasyonunu düşürmesi ve hipoksiye neden olması.

A) Bu bilgiler, 15 yıllık retrospektif bir araştırmadan alınmış. 90 bine yaklaşan popülasyon, VKİ’ye göre değil kiloya göre gruplanmış. 55-75 kilo arası normal, 90-120 kilo arası orta derecede obes, 120 üzeri ileri obes olarak niteleniyor. Normal grup 79 bin, orta derecede obes grup 9 355, ileri obes grup 779 kişiden oluşuyor

B) Odds ratio.

C) n= 16 000

D) n= 24 400

Kaynaklar

 1. Davies G A, Maxwell C, McLeod L, Gagnon R, Basso M, Bos H, Delisle M F, Farine D, Hudon L, Menticoglou S, Mundle W, Murphy-Kaulbeck L, Ouellet A, Pressey T, Roggensack A, Leduc D, Ballerman C, Biringer A, Duperron L, Jones D, Lee L S, Shepherd D, Wilson K; Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. SOGC Clinical Practice Guidelines: Obesity in pregnancy. J Obstet Gynaecol Can 2010;32(2):165–173.

 2. Lashen H, Fear K, Sturdee D W. Obesity is associated with increased risk of first trimester and recurrent miscarriage: matched case-control study. Hum Reprod 2004;19:1644–1646.

 3. Robinson HE, O’Connell CM, Joseph KS, McLeod NL. Maternal outcomes in pregnancies complicated by obesity. Obstet Gynecol 2005;106:1357–1364.

 4. Weiss JL, Malone FD, Emig D, Ball RH, Nyberg DA, Comstock CH, et al. FASTER Research Consortium. Obesity obstetric complications and cesarean delivery rate—a population based screening study. Am J Obstet Gynecol 2004;190:1091–1097.

 5. Bellver J, Rossal L P, Bosch E, Zuniga A, Corona J T, Melendez F, et al. Obesity and the risk of spontaneous abortion after oocyte donation. Fertil Steril 2003;79:1136–1140.

 6. Dietz P M, Callaghan W M, Morrow B, Cogswell M E. Population-based assessment of the risk of primary cesarean delivery due to excess pre-pregnancy weight among nulliparous women delivering term infants. Matern Child Health J 2005;9:237–244.

 7. Saravanakumar K, Rao S G, Cooper G M. Obesity and obstetric anaesthesia. Anaesthesia 2006;61:36–48.

 8. Hood D D, Dewan D M. Anesthestic and obstetric outcome in morbidly obese parturients. Anesthesiology 1993;79:1210–1218.

 9. Edwards L E, Hellerstedt W L, Alton I R, Story M, Himes J H. Pregnancy complications and birth outcomes in obese and normal-weight women: effects of gestational weight change. Obstet Gynecol 1996;87:389–943.

 10. Fretts R C. Etiology and prevention of stillbirth. Am J Obstet Gynecol 2005;193:1923–35.

 11. Cedergren M I. Maternal morbid obesity and the risk of adverse pregnancy outcome. Obstet Gynecol 2004;103:219–224.

Son Paylaşımlar
Arşiv