Kolorektal Anastomozda Staplerin Elle Dikişe Üstünlüğüne Dair Kanıt Bulunmuyor

Cochrane derleme özeti

Toplam 1233 katılımcıda yapılan 9 randomize kontrollü araştırmanın bu derlemesinde kolorektal anastomozda stapler kullanımın etkinlik ve güvenliğini elle dikişe karşı kıyaslandı. Risk farkı ve ağırlıklı ortalama fark kullanılarak %95 güven aralıklarıyla meta analiz yapıldı. Sonuç ölçütü olarak mortalite, anastomoz açılması, striktür, kanama, reoperasyon gereği, yara enfeksiyonu, anastomozun bitirilme süresi ve hastanede kalış süresi seçildi.

Seviyeden bağımsız olarak, stapler kullanımıyla striktürün daha sık görülmesi ve el dikişiyle anastomoz yapmanın daha uzun sürmesi dışında, arada istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (P < 0.05).

Kaynak

Neutzling CB, Lustosa SAS, Proenca IM, da Silva EMK, Matos D. Stapled versus handsewn methods for colorectal anastomosis surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD003144. DOI: 10.1002/14651858.CD003144.pub2

Orijinal özet için: Elle Veya Staplerle Anastomoz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv