Mesane Ameliyatından Sonra Üriner Diversiyon ve Barsakla Mesane Rekonstrüksiyonu Ve Değiştirilmesi

Cochrane derleme özeti

Normal mesane pelvis içinde derin yerleşimli boş, kas yapılı bir organdır. Birbiriyle ilişkili birçok sinir ve kasın, idrarı tutmak ve gerekirse çıkarmak için dengeli bir aktivitesiyle işlev görür. Mesane hastalık nedeniyle hasar gördüğünde idrarın diversiyonu ve barsak segmentleriyle mesane rekonstrüksiyonu ya da mesaneyi değiştirmek için ameliyat yapılır.

Bu derlemede hangi cerrahi seçeneğin en etkili olduğunu gösterecek yeterli kanıt bulunmadı.

Bir küçük araştırma, ileum segmenti kullanımının, ileokolik barsak segmentine kıyasla gece idrar kaçırmada daha iyi olabileceğini gösterdi.

Mesane hasarı nedeniyle idrar diversiyonu, mesanenin rekonstrüksiyonu ya da değiştirilmesinde en iyi cerrahi metodu belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Cody JD, Nabi G, Dublin N, McClinton S, Neal DE, Pickard R, Yong SM. Urinary diversion and bladder reconstruction/replacement using intestinal segments for intractable incontinence or following cystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD003306. DOI: 10.1002/14651858.CD003306.pub2

Orijinal özet için: Üriner Diversiyon Yöntemleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv