Mukozaları Tutan Erozif Liken Plan Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Erozif liken plan (ELP) ağız, yemek borusu ve anogenital bölgeleri tutar. Nedeni aşırı aktif bağışıklık sistemidir. Genellikle ağrılı olup erozif olmayan tiplere kıyasla malûliyet vericidir. Tutulan bölgeye göre hastalar ağrı, yemede, idrar çıkarmada ve cinsel ilişkide güçlük çeker. Tedavisi güçtür ve şifadan çok belirtileri kontrol etmeyi hedefler. Tedavide birkaç krem ve hap kullanıldı ve değişik sonuçlar alındı.

Bu derlemede ELP tedavisinin etkinliği incelendi. Toplam 473 katılımcıyla yapılan 15 araştırma derlendi. Tüm hastalarda oral hastalık olup genital hastalık yoktu. Randomize kontrollü olmayan ya da erozif tip dışındaki hastaları alan çalışmalar dışlandı. Tüm çalışmalara az sayıda katılımcı (12- 94 arası) alındı ve çeşitli değerlendirme metotları ve zaman ölçütleri kullanıldığından sonuçların doğrudan kıyaslanması mümkün olmadı.

Tedavilerin oral ELP tedavisindeki etkinliğine dair sadece zayıf kanıtlar bulundu. Çalışmalarda genital ya da özofageal hastalık incelenmedi bu nedenle bu durumların tedavisi hakkında kanıt bulunamadı.

Bir küçük çalışmada %0.025 kolbetazol propiyonat spreyinin kremlere kıyasla ağrıyı anlamlı derecede azalttığı bulundu.

Başka bir çalışmada 11 hastalık bir alt grupta ağrıda, %0.1 triamsinolon asetonid orabazla kıyasla siklosporin lehinde anlamlı bir fark bulundu.

45 katılımcılı bir çalışmada aloe vera jeliyle ağrıda en az %50 azalma sağlama ihtimali plaseboya kıyasla 6 kat fazla bulundu.

Bir başka çalışmada 8 hastalık alt grupta vehiküle kıyasla siklosporin alan grupta hastalık şiddetinde iyileşmede anlamlı fark bulundu.

Birkaç yan etki bildirilmekle beraber hiçbiri ciddi değildi. Topikal kortikosteroidlerle ana yan etki olarak ağızda kandida enfeksiyonu, üst karında ağrı ve rahatsızlık bildirildi. Geçici yanma, %0.1 takrolimus merhemi ve %0.1 pimekrolimus kremiyle sık bildirilen yan etkiydi.

Genel olarak ELP’de yaygın olarak kabul gören birinci seçenek tedavi olan topikal steroidler dâhil herhangi bir tedavinin etkinliğine dair kuvvetli bir kanıt bulunmadı. İyi kalitede iyi yürütülmüş araştırma olmaması ve küçük katılımcı sayıları bunun temel nedenini teşkil ediyor. Ağzı tutan liken plan için müdahaleler başka bir Cochrane derlemesinde değerlendirilmiş bulunuyor.

Kaynak

Cheng S, Kirtschig G, Cooper S, Thornhill M, Leonardi-Bee J, Murphy R. Interventions for erosive lichen planus affecting mucosal sites. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD008092. DOI: 10.1002/14651858.CD008092.pub2

Orijinal özet için: Ağızda Liken Plan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv