Gebelik Diyabeti: Tanı Kriterleri ve Tarama 2011

Gebelik Diyabeti

GDM, anne ve yeni doğan için riskler taşır. Yaklaşık 25 000 gebe kadını inceleyen çok uluslu, Hiperglisemi ve Advers Gebelik Sonuçları (HAPO) epidemiyolojik çalışması, advers maternal, fetal ve neonatal olayların, anne kan şekeri düzeyinin fonksiyonu olarak 24-28 haftalarda sürekli bir yükseliş gösterdiğini belirledi. Bu yükseliş, eskiden gebelik için normal kabul edilen glisemi sınırları içinde dahi görüldü. Komplikasyonların çoğu için bir risk eşiği bulunamadı. Bu sonuçlar, GDM için tanı kriterlerinin dikkatle yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

2008-2009’daki tartışmalardan sonra, ADA* dâhil çok sayıda obstetrik ve diyabet kuruluşlarından temsilciler bulunduran bir uluslararası konsensus grubu olan IADPSG,** GDM tanısı için revize edilmiş tavsiyeler geliştirdi. Grup, bilinen diyabeti olmayan tüm gebelere, 24-28 haftalarda 75-g OGTT uygulanmasını önerdi. Buna ilaveten açlık, 1. saat ve 2. saat kan şekeri değerleri için tanısal kesim noktaları koydu. AKŞ: ≥92 mg/dL, 1. saat KŞ: ≥ 180 mg/dL, 2. Saat KŞ ≥ 153 mg/dL üzeri değerler GDM tanısı koyduruyor. Bu noktalarda advers sonuçlar, HAPO çalışmasındaki kadınların ortalama glikoz değerlerine kıyasla en az 1.75 rölatif riske (OR: Odds ratio) tekabül ediyor. Halen tarama ve tanı stratejileri, tablo 2’de özetlenen IADPSG bildirisine göre yapılıyor.

Tanı koymak için iki değil sadece bir anormal değer yeterli olduğu için, bu yeni kriterlerle GDM prevalansı anlamlı bir artış gösterecektir. ADA, bu kriterlerle, GDM insidensinde beklenen artışın farkındadır, önceden normal kabul edilen gebeliklerin “medikalize” edilmesi konusundaki endişeler konusunda duyarlıdır. Tanı kriterlerindeki bu değişim, dünya çapında obesite ve diyabet oranlarında görülen endişe verici artışlar bağlamında, kadınlar ve bebeklerinde gebeliğe bağlı olarak görülen istenmeyen sonuçları iyileştirmek niyeti ile yapılıyor.

Kuşkusuz ki, bu yeni kriterlere göre, sadece bir KŞ değerine dayanarak artık GDM’li kabul edilecek kadınlarda, tedavi yaklaşımı ile ilgili RK çalışmalardan sağlanmış çok az bilgi bulunuyor.

Bu kadınların gebelikleri ve bebekleri ile ilgili olarak beklenen yararlar, eski kriterlere göre tanı konmuş ve orta düzeyde yarar görmüş kadınlardan, hiperglisemileri daha hafif olanlara odaklı yürütülmüş müdahale çalışmalarından çıkarılmıştır.

Bu kadınların izlenme kan glikoz ölçüm sıklığı henüz netleşmemiştir. Ancak muhtemelen eski kriterlerle tanı konan kadınlardan daha seyrek olacaktır. Yeni kriterlerle tanı konan ve eski GDM tanımına uymayan kadınların izlem sıklığını ve uygulanacak tedaviyi belirlemek için iyi düzenlenmiş yeni klinik çalışmalar gerekiyor.

Ayrıca şunun da hatırlanması önemlidir: Her iki tipteki GDM çalışmalarındaki (glikoz değerleri burada bildirilenlerle çakışan) kadınların %80-90’ı, sadece yaşam tarzı tedavisi ile tedavi edilebilir.

* ADA: American Diabetes Association. Amerikan Diyabet Birliği

** IADPSG: The International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups. Uluslararası Diyabet ve Gebelik Çalışma Grupları Birliği

Kaynak

American Diabetes Association. Diabetes Care 2011 Jan;34 Suppl 1:S62-9. DOI: 10.2337/dc11-S062

Orijinal yayın için: Gebelik Diyabeti

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv