Hipertansiyon JNC 7 Raporu. Özet 2

Sistolik kan basıncının önemi, korunma ve toplum programları

Sistolik kan basıncının önemi

Sistolik tansiyona KVH için majör bir risk faktörü olarak daha fazla dikkat gerektiren etkileyici kanıt birikimi bulunuyor. Yaş ilerledikçe kan basıncı paterninde değişiklikler görülür. Diyastolik kan basıncı, 50 yaşına kadar artıp sonraki dekadda düzelir; daha sonrasında ise aynı kalır ya da düşebilir. Sistolik kan basıncı artışı ise hayat boyu devam eder. 50 yaş altında, yalnız başına ya da sistolik hipertansiyonla birlikte diyastolik hipertansiyon baskındır. Sistolik hipertansiyon prevalansı yaşla artar ve 50 yaşın üstünde hipertansiyonun en sık rastlanan formunu temsil eder. 50 yaşına kadar diyastolik kan basıncı daha kuvvetli bir KVH risk faktörüdür, sonrasında sistolik tansiyon daha önemlidir.

Klinik araştırmalar, izole sistolik hipertansiyon kontrolünün, total, kardiyo-vasküler mortalite, felçler ve kalp yetmezliği olaylarını azalttığını gösteriyor. Hem gözlemsel hem de klinik araştırmalar, total tansiyon kontrolündeki düşük oranların, sistolik tansiyonun iyi kontrol edilememesinden kaynaklandığını düşündürüyor. Kalp Krizini Önlemek İçin Anti-hipertansif ve Lipid Düşürücü Tedavi çalışması (ALLHAT*) ve Kardiyovasküler Beklentilerde Kontrollü Başlanan Verapamil Araştırması (CONVINCE**) araştırmalarında, diyastolik kan tansiyon kontrol oranları %90’ları aştı ancak Sistolik tansiyon kontrol oranları ciddi derecede düşük, %60-70 oranlarında bulundu.

Kötü tansiyon kontrolü, en azından kısmen hekim davranışından kaynaklanır. Birinci basamak hekimleri arasında yapılan bir anket, dörtte üçünün sistolik tansiyonu 140 – 159 arasındaki yaşlılarda tedaviye başlamayı savsakladıklarını gösterdi. Bu hekimlerin birçoğu, sistolik tansiyonu 140’ın altına indirene kadar ısrar etmedi. Hekimlerin çoğuna diyastolik tansiyonun sistolik tansiyondan daha önemli olduğu öğretilmiştir ve bu nedenle ona göre davranırlar. Sistolik hipertansiyon idaresine sarih olarak daha büyük bir vurgu yapılmalıdır. Aksi halde Amerikan nüfusu yaşlandıkça, kontrolsüz tansiyonun bedeli, kardiyovasküler ve renal hastalıkların artışı olacaktır.

Korunma: Halk Sağlığı Sorunu

Birleşik devletlerde HT’nin idaresi ve önlenmesi majör bir halk sağlığı sorunudur. Tansiyonda yaşla görülen artış önlenebilir ya da yavaşlatılabilirse, çoğu hipertansiyon, KVH ve renal hastalıklar ve felçler önlenebilir. Hipertansiyon için, aşırı kilo, diyetle aşırı sodyum alımı, fiziksel aktivite azlığı, yetersiz meyve, sebze ve potasyum tüketimi ve aşırı alkol tüketimi dâhil birçok önemli nedensel faktör belirlenmiştir. Bu etmenler yüksek prevalans gösterir. Ortalama günlük sodyum alımı erkeklerde 4100, kadınlarda 2750 mg’dır. Bunun %75’i işlenmiş gıdalardan gelir. Amerikalıların %20’den azı düzenli fiziksel aktivite içindedir. %25’ten azı günde 5 veya daha fazla porsiyon meyve ve sebze yer.

Yaşam boyu hipertansiyon gelişme riski çok yüksek olduğundan, hipertansiyon tedavisini bütünleyen bir halk sağlığı stratejisi gerekiyor. Tansiyon yükselmesini önlemek için, toplumda ve özellikle prehipretansiyonlu kesimde, bu nedensel faktörleri azaltacak ya da minimalize edecek primer koruma önlemleri getirilmelidir. Toplumda kan basıncı düzeyini orta derecede de olsa düşürecek bir popülasyon yaklaşımı, morbidite ve mortaliteyi önemli derecede düşürecek en azından hipertansiyon gelişimini önleyecek potansiyele sahiptir. Örneğin toplum içinde, sistolik tansiyonda sağlanacak 5 mm Hg’lik düşmenin, felce bağlı toplam mortalitede %14, koroner kalp hastalığı mortalitesinde %9 ve tüm nedenlerden ölümlerde %7 azalma sağlayabileceği hesaplanmış bulunuyor.

Korunmaya karşı engelleri, kültürel normlar, halk sağlığı profesyonellerinin sağlık eğitimine yeterince önem vermemesi, sağlık eğitim hizmetleri için ödeme yapılmaması, fiziksel aktivite yapılacak yerlere giriş imkanı olmaması, restoranlarda porsiyonların büyük olması, çoğu okullar, işyerleri ve restoranlarda sağlıklı gıda seçeneklerinin eksik olması, okullarda egzersiz programlarının olmaması, endüstride ve restoranlarda gıdalara çok miktarda sodyum katılması, sodyum ve kalorisi düşük gıdaların pahalı olması gibi faktörler teşkil ediyor. Amerikan Halk Sağlığı Birliği ve Koordinasyon Komitesinin, üreticiler ve restoranlar dâhil gıda endüstrisinin gelecek 10 yıl içinde gıdalardaki sodyumu %50 azaltması yönündeki son zamanlardaki tavsiyeleri, eğer uygulanırsa toplumda kan basıncını düşürebilecek önerilerdendir.

Toplum programları

Sağlıklı İnsanlar 2010, toplumu, sağlık hedefleri ve beklentilerine ulaşmak için hayati bir müdahale noktası ve önemli bir partner olarak tanımladı. Belediyeler, yardım kurumları, dini kurumlar, yurttaş organizasyonları gibi toplumsal gruplarla işbirliği, farklı toplumların ihtiyaçlarına lokal olarak odaklanmış oriyentasyon sağlayabilir. Müdahale stratejileri, tıbbi hizmet dağıtımında ırksal, etnik, kültürel, dilsel, dini ve sosyal faktörlerin çeşitliliğine daha uygun bir yönelim sağlarsa, başarı ihtimali artar. Toplumsal hizmet organizasyonları, kültürel yönden duyarlı eğitim mesajları yayarak ve yaşam tarzı destek hizmeti sağlayarak ve de kardiyo-vasküler risk faktörü tarama ve sevk programları işleterek hipertansiyonun önlenmesini geliştirebilirler. Toplum bazlı stratejiler ve programlar evvelce yapılmış NHLBI*** yayınlarında bulunabilir. (Devam edecek)

* Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT).

** Controlled Onset Verapamil Investigation of Cardiovascular End Points (CONVINCE)

*** National Heart Lung and Blood Institute (Ulusal, Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü)

Kaynak

Chobanian A V, Bakris G L, Black H R, Cushman W C, Green L A, Izzo J L Jr, Jones D W, Materson B J, Oparil S, Wright J T Jr, Roccella E J; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee.Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003 Dec;42(6):1206-52. Epub 2003 Dec 1.

Orijinal yazı için: JNC 7

Son Paylaşımlar