Ürtikerde Antihistaminler

Cochrane derleme özeti

Ürtiker sık görülen, vücudun herhangi bir yerinde olabilen kaşıntılı ve döküntülü bir deri hastalığıdır. Döküntüler toplu iğne başından birkaç santimetreye kadar büyük olabilir. Çoğu hastada sürekli ya da aralıklı olarak 6 haftadan kısa sürer, bazen daha uzun olabilir, bu durumda kronik ürtiker adını alır. Ürtikerle birlikte anjiyoödem (daha derin cilt dokularında şişme) görülebilir. Birkaç çeşidi vardır ancak en olağan rastlanan formları akut ve kronik ürtikerdir. Akut ürtikerin olağan nedenleri arasında enfeksiyonlar, ilaç ve besinlere karşı ters reaksiyonlar bulunur. Buna karşın kronik ürtikerin nedeni sıklıkla bilinmez. Şiddetli kaşıntı olağandır uykuyu bozabilir hatta depresyone neden olabilir ve kişinin yaşam kalitesine ciddi bir etki yapar. Yüz ve diğer açık bölgeler tutulabildiğinden döküntüler ve anjiyoödem utandırıcı olabilir.

Ürtikere karşı çeşitli tedavi seçenekleri bulunur ki bunlardan en iyi bilinenleri H1 antihistaminlerdir. Bu derlemede benzer bir kategori olan H2 antihistaminler değerlendirildi ve 144 katılımcıyla yapılan 4 araştırma derlendi. Kesin sonuçları çıkarılamadı ancak ranitidinin difenhidraminle kombinasyonu tek başına difenhidramine kıyasla ürtiker belirtilerini azaltmada biraz daha etkili bulundu.

Diğer çalışmada simetidin difenhidramin kadar etkili bulundu. Ancak iki ilacın kombinasyonu tek başına difenhidraminden daha etkiliydi.

Difenhidraminle uyuklama ve sedasyon bildirildi ancak famotidin veya difenhidraminle sedasyon düzeyinde anlamlı fark bulunmadı.

Çalışmalar oldukça eski olup araştırdıkları çok az sonuç ölçütü ürtikerli hastalar için önemli olarak görüldü. Bu nedenle güncel olarak bu tip ilaçların etkili olup olmadığını gösteren kanıtlar yetersiz.

Kaynak

Fedorowicz Z, van Zuuren EJ, Hu N. Histamine H2-receptor antagonists for urticaria. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD008596. DOI: 10.1002/14651858.CD008596.pub2

Orijinal özet için: Ürtikerde H2 Antihistamin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar