Boğaz Yangısında Çin Tıbbi Bitkileri

Cochrane derleme özeti

Boğaz yangısı tüm yaş gruplarında yaygın görülen bir akut solunum yolu enfeksiyonudur. Çin'de bu hastalığın tedavisinde birçok tıbbi bitki kullanılır. Boğaz yangısı tedavisinde geleneksel Çin tıbbıyla ilgili klinik araştırmaların büyük çoğunluğu, raporlamada dünya standartlarına uymadığından, eski yayınlanan versiyonda bir preparat ya da formülün klinik kullanımını tavsiye edemedik.

Bu güncellemeye alınan, toplam 1954 katılımcıyla yapılan 12 araştırmanın 5’ini yeni araştırmalar teşkil ediyor. 6 Çin bitkisel ilacı belirtilerin iyileşmesini kolaylaştırıyor ve toparlanma oranını artırabiliyor.

İki çalışmada ayrı ayrı birer ishal ve bir hafif bulantı olgusu bildirildi, iki araştırma tedavi grubunda ters olay olmadığını bildirdi diğer çalışmalar herhangi bir ters olay raporlamadı.

On çalışmanın düşük kalitede olduğunu belirledik, sadece 2 çalışma orta kalitede bulundu.

Çin bitkisel ilaçları boğaz yangısında bir tedavi seçeneği olabilir. Ancak boğaz yangısı tedavisinde geleneksel Çin bitkisel ilaçlarının kullanımını kesin olarak destekleyecek ya da reddecek kuvvetli kanıt sağlayacak iyi tasarımlı çalışmalar bulamadık. Bu nedenle diğerlerine kıyasla özel bir preparat ya da formülasyonu tavsiye edemiyoruz. Boğaz yangısında Çin tıbbi bitkileri hakkındaki araştırmaları kalitesini güçlendirmek zorunlu, yüksek kalitede randomize kontrollü araştırmalar yapılarak daha kuvvetli kanıtlar sağlanması gerekiyor.

Kaynak

Huang Y, Wu T, Zeng L, Li S. Chinese medicinal herbs for sore throat. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD004877. DOI: 10.1002/14651858.CD004877.pub3

Orijinal özet için: Boğaz Yanmasına Bitkisel Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv