Karaciğer Nakledilen Hastalarda Kalsinörin İnhibitörü Kullanımını Sürdürmeye Karşı Azaltmak Veya Kes

Cochrane derleme özeti

Karaciğer nakledilen hastaların hemen hemen hepsi reddi önlemek için takrolimus ya da siklosporinle tedavi edilir. Bu ilaçlar kalsinörin inhibitörleri grubuna dâhildir. Her ikisinin de ciddi ve olağan karşılaşılan yan etkileri olup klinik uygulamada doz azaltımı ya da tedavinin kesilmesine sıkça başvurulur. Bu derlemede takrolimus veya siklosporin tedavisinin, yerine başka ilaç verilmeden azaltılması ya da kesilmesi, tedavinin sürdürülmesine kaşı kıyaslandı.

Tıbbi veri tabanlarını sistematik olarak araştırdık ve tedavinin tamamen kesilmesini araştıran ve halen sürmekte olan 1 randomize klinik araştırma bulduk. Ancak bu derlemenin yapıldığı sırada tüm araştırma sonuçları yayınlanmamıştı.

Bu durumda, karaciğer nakledilen hastalarda kalsinörin inhibitörlerini minimize etmenin faydalı ya da zararlı etkileri konusunda bir sonuca varmıyoruz.

Kaynak

Penninga L, Wettergren A, Chan A-W, Steinbrüchel DA, Gluud C. Calcineurin inhibitor minimisation versus continuation of calcineurin inhibitor treatment for liver transplant recipients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD008852. DOI: 10.1002/14651858.CD008852.pub2

Orijinal özet için: Kalsinörini Azaltmak

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar