Karaciğer Naklinde Reperfüzyon Teknikleri

Cochrane derleme özeti

Karaciğer vücudun güç kaynağıdır ve iki kaynaktan gelen kanla beslenir: Hepatik arterden gelen oksijenli kan ve vena porta yoluyla barsaktan gelen sindirilmiş protein ve karbonhidratları içeren kısmi oksijenli kan. Sağlıklı bir kişide vena porta kanı, karaciğer dolaşımının ¾’ünden fazlasını sağlar. Karaciğerden çıkan oksijensiz kanı alt vena kava boşaltarak kalbe taşır. Bağışçı karaciğeri çıkarıldığında, kan damarları bir saklama sıvısıyla yıkanarak trombozlar önlenir ve karaciğer korunur. Karaciğerin kadavra bağışçıdan çıkarılırken yeterli uzunlukta kan damarları bırakılır. Bunlar alıcının kan damarlarına bağlanarak organ içinde kan akımı sağlanır. Hepatik arter yerine bağlanmadan önce alt vena kava ve vena porta ağızlaştırılır. Bundan sonra genellikle kan akımı vena porta ile sağlanır, bu şekilde dolaşım sağlandıktan sonra da hepatik arter ağızlaştırılır. Kan dolaşımının bu şekilde yeniden sağlanmasına reperfüzyon denir.

Kan dolaşımı yeniden sağlanmadan önce, bağışçı karaciğerindeki saklama solüsyonu yıkamayla atılarak, alıcının kan dolaşımına kalp işlevinde sorun çıkarabilecek kadar çok miktarda saklama solüsyonu girmesi önlenir. Bu genellikle, vena porta yoluyla ve protein solüsyonu gibi ikinci bir solüsyon kullanılarak yapılır. Bazı cerrahlar, nakil sonrasında sonuçları iyileştirmek için saklama solüsyonunu hepatik arterden yıkamayı veya kanı akıtmayı öneriyor. Bir kısmı ise kan dolaşımını ya başlangıçta hepatik arterden başlatma ya da portal venle aynı anda başlatmanın sonuçları iyileştirebileceğini öne sürüyor. Yine kimileri de dolaşımı tersine akımla alt vena kavadan (retgrograd reperfüzyon) yeniden başlatmanın sonuçları iyileştirebileceğini öne sürüyor.

Yıkama ve reperfüzyon için en iyi teknik bilinmiyor. Karaciğer nakli olan hastalarda farklı yıkama ve reperfüzyon tekniklerinin fayda ve zararlarını belirlemek için tıbbi literatürü 2011 Martına kadar ayrıntılı olarak taradık.

Toplam 418 katılımcıyla yapılmış 6 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Araştırmalara 30 ile 131 arası katılımcı alındı. Çoğunda sistematik hata ve tesadüfi hata riskleri yüksekti.

Kıyaslama olarak hepatik arterden yıkama, başlangıçta portal venden yıkamaya karşı; saklama sıvısının boşaltılmasına ek olarak vena kava inferiordan kan boşaltmaya karşı kan boşaltmama; başlangıçta hepatik arterden reperfüzyona karşı başlangıçta portal venden reperfüzyon; simültane hepatik arter ve portal venden reperfüzyona karşı başlangıçta portal venden reperfüzyon; ve alt vena kavadan retrograd reperfüzyona karşı simültane hepatik arter ve portal venden reperfüzyon.

Kıyaslamalardan herhangi birinde, kıyaslanan gruplar arasında ölüm ya da greft kaybı riskinde ya da büyük komplikasyon oranlarında anlamlı fark bulunmadı. Araştırmaların hiçbirinde yaşam kalitesi raporlanmadı. Yine, kıyaslamaların hiçbirinde, transfüzyon ihtiyacı, yoğun bakım ünitesinde kalış ya da hastanede kalışta gruplar arasında fark bulunmadı.

Karaciğer nakli olan hastalarda herhangi bir yıkama ve reperfüzyon tekniğini savunamıyor ya da reddedemiyoruz. Sistematik ve tesadüfi hata riski düşük ve iyi tasarımlı daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy KS, Naik P, Abu-Amara M, Fuller B, Davidson BR. Techniques of flushing and reperfusion for liver transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD007512. DOI: 10.1002/14651858.CD007512.pub2

Orijinal özet için: Karaciğer Naklinde Yıkama Ve Reperfüzyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv