Parkinson Hastalığı Ve Demanslarda Kolinesteraz İnhibitörleri Faydalı

Cochrane derleme özeti

Lewy cisimli demansı (LCD) ve Parkinson hastalığı ve demansı (PHD) olan hastalarda klinik özellikler çoğunlukla ortaktır. Kortikal düzeylerde özellikle şiddetli asetilkolin (ACH) kayıpları olan LCD ve PHD hastalarında, ACH yıkımını önleyen ve kolinesteraz inhibitörü olarak bilinen ilaçlar klinik iyileşme sağlayabilir.

6 araştırma, kolinesteraz inhibitörleriyle tedaviyle PHD hastalarında; global, bilişsel işlev, davranış rahatsızlıkları ve günlük yaşam aktivitesi değerlendirme skalalarında ve PH’de bilişsel bozulma skalasında anlamlı iyileşmeler gösterdi. PH’daki bilişsel bozulmada kullanımını destekleyen kanıt bulunmuyor. Tek bir araştırmada LCD’de kolinesteraz kullanımıyla istatistiksel anlamlı olmayan iyileşme görüldü, bu gruptaki etkiyi netleştirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kaynak

Rolinski M, Fox C, Maidment I, McShane R. Cholinesterase inhibitors for dementia with Lewy bodies, Parkinson's disease dementia and cognitive impairment in Parkinson's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD006504. DOI: 10.1002/14651858.CD006504.pub2

Orijinal özet için: Demansta Kolinesteraz İnhibitörleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv