Rektal Kanserde Ameliyattan Sonra Yardımcı Kemoterapi

Cochrane derleme özeti

Metastazı olmayan rektum kanserinde şifa sağlayıcı ameliyattan sonra ABD’de kemoterapi kullanımı yaygındır, Avrupa’da değildir. Bu sistematik derleme ve meta analiz, primer rektal tümör çıkarıldıktan sonra kemoterapi olan hastalarda genel sürvi ve hastalıksız sürviye anlamlı bir faydalı etki olduğunu gösteriyor.

Bu meta analizin bulgularını desteklemek için, rektal kanserli hastaların multimodal tedavisinde postop kemoterapinin rolünü belirlemek amacıyla modern antikanser ilaçların (akıllı ilaçlar dahil) ve neoajuvan tedaviyle entegrasyonun (preop kemoradyasyon) da dahil edildiği daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Petersen SHøirup, Harling H, Kirkeby LT, Wille-Jørgensen P, Mocellin S. Postoperative adjuvant chemotherapy in rectal cancer operated for cure.. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD004078. DOI: 10.1002/14651858.CD004078.pub2

Orijinal özet için: Rektal Kanserde Postop

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv