Kolo-rektal Kanser Cerrahisinde Vaka Hacmi Ve Cerrahın Uzmanlığının Sonuçlara Etkisi

Cochrane derleme özeti

Kompleks kanser cerrahisinde kurumun hizmet sağlama volümü genişledikçe hastalarla ilgili sonuçların daha iyiye gittiğini gösteren bazı kanıtlar var. Halen sağlık hizmeti sunucuları kolo-rektal kanser hastaları için bu ilişkiden emin değiller ve bu gibi hizmetlerin daha yüksek volümlü kurumlarda konsantre edilmesi hakkında görüşler karışık. Hizmeti merkezileştirmenin bazı sonuçları da var: Bazı hastalar için yerel sağlık hizmeti sağlamada kayıp olabilir ve bu olağan hastalıktan düzenli sağlanan bir gelire güvenen küçük hastanelerin mali yaşama gücü tehdit altında kalır.

Mevcut literatürde yapılan kapsamlı bir araştırmadan sonra toplam 943 728 katılımcı ile yürütülmüş 54 gözlemsel çalışma bulduk. 51’i meta analize alınan bu çalışmalarda hem modern kolo-rektal kanser tedavisi bağlamında volüm-sonuç ilişkisi hem de cerrahın uzmanlığı incelendi.

Sonuçlar, hastane ve hekimin vak’a yükü temelinde kolo-rektal kanser cerrahisinde volüm-sonuç ilişkisinin varlığını ve uzmanlığın faydalarını onaylıyor. Tedavi sonrası 5 yıl içindeki ölümler için hastane volümü, rektal kanser cerrahisinde kolon kanserine göre daha faydalı göründü. Ancak verilerdeki uluslararası değişkenlik farklı ülkeler arasında hastane düzeyinde hizmet sağlayıcı değişkenliğini gösteriyor. Bu da her ülke ve sağlık sisteminin, sağlık hizmeti sağlamada lokâl verilere göre yapılacak değişikliklere yol gösterecek denetim sistemleri kurmasını ve hizmetin istendiği gibi merkezileştirmesini kolaylaştırmasını zorunlu kılıyor.

Derlenen çalışmaların tümü gözlemsel tasarımda olduğundan genel kanıt kalitesi düşüktü. Bunun yanında vaka yükü ve kolo-rektal cerrahi uzmanı tanımlarında da uyumsuzluk vardı. Ancak volüm-sonuç ilişkisine yönelik başlatılacak randomize kontrollü araştırmalarla birlikte görülecek etik zorluklardan dolayı bunlar elimizdeki en iyi kanıtlar.

Kaynak

Archampong D, Borowski D, Wille-Jørgensen P, Iversen LH. Workload and surgeon´s specialty for outcome after colorectal cancer surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD005391. DOI: 10.1002/14651858.CD005391.pub3

Orijinal özet için: Kolorektal Cerrahi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv