Hipertansiyon JNC 7 Raporu. Özet 5

HT nedenleri, Tedavi, Kan basıncı kontrol oranları, Tedavinin hedefi, Kan basıncını azaltmanın yararları, Yaşam tarzı değişiklikleri

HT’ye neden olabilecek hastalıklar

Özellikle aşağıda belirtilen grup hastalarda olmak üzere hipertansiyon nedenini belirlemek için ek tanısal prosedürler gerekebilir:

 • Yaş, hikaye, fizik muayene, HT’nin şiddeti, veya başlangıç laboratuar testleri böyle bir neden düşündürüyorsa,

 • Kan basıncı ilaç tedavisine zayıf cevap veriyorsa,

 • Yeterli olarak kontrol sağlandıktan sonra tansiyon bilinmeyen bir nedenle yükselmeye başlarsa,

 • Başlangıç ani ise. Sekonder hipertansiyonun belirli formları ve bunlar için araştırma testleri tabloda görülebilir.

Baş ağrısı, çarpıntı, palör ve terlemenin eşlik ettiği labil veya paroksismal hipertansiyonlu hastalarda feokromositomadan şüphelenmek gerekir. Alt ekstremite kan basıncı azalması, gecikmiş ya da kayıp femoral nabız aort koarktasyonu belirtisi olabilir. Merkezi şişmanlık, glukoz intoleransı ve mor strialar Cushing sendromu düşündürür. Laboratuar testlerinden sağlanabilecek ipucu örnekleri. provake olmayan hipokalemi (primer aldosteronizm), hiperkalsemi (hiperparatiroidi) kreatinin yüksekliği ve anormal idrar tahlili sonuçlarıdır (böbrek parenkim hastalığı). HT için bir neden olabileceği konusunda ciddi bir şüphe göstergesi varsa uygun araştırmalar yapılmalıdır.

Hipertansiyonla birlikte en sık rastlanan böbrek parenkim hastalıkları, kronik glomerulonefrit, polikistik böbrek hastalığı, ve hipertansif nefrosklerozdur. Bunlar genellikle klinik bulgular ve ek testlerle ayrılabilir. Örneğin bir böbrek ultrasonu polikistik böbreği gösterebilir. Renal arter stenozu sonucu gelişen hipertansiyondan birçok durumda şüphelenilebilir:

 • Özellikle aile hikayesi olmadan 30 yaşından önce başlangıç veya ciddi bir hipertansiyonun 55 yaşından sonra başlaması

 • Özellikle diyastolik komponenti olan abdominal üfürüm,

 • Şiddetlenen hipertansiyon

 • Kolay kontrol edilen ve sonradan direnç gösteren hipertansiyon,

 • Tekrarlayan flaş pulmoner ödem

 • Etiyolojisi bilinmeyen böbrek yetersizliği, özelikle proteinüri veya anormal idrar sedimenti olmadan ve

 • ACE ya da ARB tedavisi ile presipite olan ABY.

Tedavi

Kan basıncı kontrol oranları

Hipertansiyon USA’da en sık konulan primer tanıdır (35 miyon ofis vizitinde primer tanı). Halen, 140/90 altı olarak ifade edeilen kontrol oranları yükselmiş olmakla beraber Sağlıklı Toplum Programının hedefi olan %50’nin çok altındadır. (Bu hedef orijinalinde 2000 hedefi olarak seçildi ve sonradan 2010 yılına kadar uzatıldı). Hastaların çoğunda sistolik tansiyonu düşürmek, diyastolik tansiyonu düşürmekten oldukça daha zordur. HT hastalarının çoğunda etkili TA kontrolü sağlanabilirse de, çoğu hastaya 2 veya daha fazla antihipertansif ilaç gerekir. Hastalara yaşam tarzı değişiklikleri, uygun antihipertansif ilaç dozları ve uygun ilaç kombinasyonları önermede başarısızlık, kan basıncının yetersiz kontrolü ile sonuçlanır.

Tedavinin hedefleri

Tedavinin toplumsal son hedefi, kardiyovasküler ve renal morbidite ve mortaliteyi düşürmektir. HT’li insanların çoğu, özellikle 50 yaş üzerindekiler, sistolik TA hedefi sağlandıktan sonra diyastolik TA hedefine ulaşacağından, primer olarak sistolik TA hedefine varmaya odaklanılmalıdır. Sistolik ve diyastolik tansiyonlarda <140/90 hedefine yönelik tedavi, KVH komplikasyonlarında azalış getirir. Diyabet ve böbrek hastalığı olan HT hastalarında TA hedefi 130/80 altıdır.

Kan basıncını azaltmanın yararları

Klinik araştırmalarda antihipertansif tedavi, felç insidensinde %35-40; MI’da %20-25; ve kalp yetersizliğinde %50′den fazla azalmayle birliktelik gösteriyor. Hesaplamalara göre, 1. aşama HT’li ve ilave risk faktörleri olan hastalarda sistolik TA!da 10 yıl sürebilen 12 mm Hg bir azalma sağlayabilmek, tedavi edilen 11 hastadan birinin ölümünü önlüyor. Hipertansiyonla birlikte KVH veya hedef organ hasarı mevcutsa aynı TA azalması sadece 9 hastadan birinin ölümünü önleyebiliyor.

Yaşam tarzı değişiklikleri

Tüm insanların sağlıklı bir yaşam tarzı edinmesi, HT’den korunmada çok önemli olduğu gibi HT hastalarının tedavisinin de vazgeçilmez bir parçasıdır. Elbette ideal olan normal kiloda olmaktır, ancak 4.5 kg kadar zayıflamak bile, fazla kilolu popülasyonun geniş bir kesiminde tansiyonu düşürür ya da HT’yi önler. TA, sebze, meyve ve düşük yağlı süt ürünlerinden zengin; kolesterolü doymuş ve total yağı azaltılmış DASH* yeme planından da yarar sağlıyor. Bu diyet potasyum ve kalsiyumdan zengindir.

Günlük diyette sodyum, günde 2.4 gramın altına düşürülmelidir.

Yapabilen herkes, haftanın çoğu günlerinde, günde en az 30 dk tempolu yürüyüş şeklinde düzenli aerobik fiziksel aktiviteye girmelidir.

Alkol kullanımı, erkekler için günde 30 ml ( 2 içki), kadınlar ve daha düşük kilolular için 15 ml (1 içki) ile sınırlanmalıdır. Yaşam tarzı değişiklikleri tansiyonu azaltır, hipertansiyonu önler veya geciktirir, antihipertansif ilacın etkisini güçlendirir ve kardiyovasküler riski azaltır. Örneğin 1600 mg sodyumlu DASH yeme planı, tansiyon üzerinde tek ilaçla tedaviye benzer etki gösterir. Yaşam tarzı değişikliklerinden iki veya daha fazlasının kombinasyonu, daha da iyi sonuç sağlayabilir.

Toplam kardiyovasküler riskin azaltılması için sigarayı bırakma hastalara kuvvetle tavsiye edilmelidir.

* Dietary Approacahes to Stop Hypertension. Hipertansiyonu Durdurmak İçin Diyet

Yaklaşımları

Kaynak

Chobanian A V, Bakris G L, Black H R, Cushman W C, Green L A, Izzo J L Jr, Jones D W, Materson B J, Oparil S, Wright J T Jr, Roccella E J; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee.Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003 Dec;42(6):1206-52. Epub 2003 Dec

Orijinal yazı için: JNC7

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv