Hipertansiyon JNC 7 Raporu. Özet 7

Hastada kan basıncı kontrolü sağlamak

Hipertansif hastanın tedavi algoritması aşağıda görülebilir. Tedavi yaşam tarzı değişiklikleri ile başlar. Eğer TA hedefine ulaşılamazsa çoğu hastada ilk seçenek olarak yalnız başına ya da HT’nin bir ya da daha fazla komplikasyonlarını azalttığı RK çalışmalarda gösterilen ACEI, ARB, BB ya da CCB gibi başka sınıftan ilaçlarla kombine olarak, tiyazid grubu diüretiklere başlamak gerekir. Bu başka sınıf ilaçların başlangıç tedavisi olarak seçimi, bir diüretik kullanılamadığında veya belli bir ilacın kullanımını gerektiren zorlayıcı endikasyonlardan biri varsa tavsiye edilir (Tablo).

Eğer ilk seçilen ilaç tolere edilemezse ya da kontrendike ise, kardiyovasküler olayları azalttığı ispatlanmış diğer sınıflardan bir ilaç seçilir. HT hastalarının çoğunda TA hedefine varmak için 2 veya daha fazla ilaç tercih edileceğinden, ilk başlanan tek ilaç uygun dozlarda hedefe ulaşmakta başarısız olursa, farklı bir sınıftan ek bir ilaç başlanır. Eğer TA sistolik hedefin 20 mm diyastolik hedefin 10 mm üzerinde ise tedaviye, ayrı kalemler halinde ya da sabit dozlu kombinasyon şeklinde 2 ilaçla başlamak düşünülmelidir.

Tedaviye birden fazla ilaçla başlamak, TA hedefine daha kısa zamanda ulaşma ihtimalini artırır. Kombine ilaç kullanımı çoğu zaman, komponent ilaçların daha düşük dozları ile daha büyük TA azalması sağlar, bu sayede yan etki azalır. Sabit doz kombinasyonların kullanımı daha kullanışlı olabilir, tedavi uygulamasını basitleştirir ve maliyeti, ayrı yazılan moleküllerin fiyatına göre düşürebilir. Reçete maliyetini düşürmek için jenerik ilaç kullanımı düşünülmelidir. Çok sayıda ilacı ayrı yazmanın maliyeti, sabit doz marka kombinasyonlardan daha ucuz olabilir. Sabit doz kombinasyonların çoğunun başlangıç dozları, klinik araştırmalarda kullanılan dozların altındadır ve tedaviye başka ilaç eklemeden önce, TA hedefine ulaşmak için bu ajanların dozları tedricen yükseltilmelidir. Bununla beraber özellikle bazı yaşlılarda ve otonomik disfonksiyonlu diyabetikler gibi ortostatik hipertansiyon riski olanlarda çoklu ajanlarla tedaviye başlanırken dikkat tavsiye edilir.

TA izlemi

İlaç tedavisi başlandıktan sonra çoğu hastanın, TA hedefine ulaşılana kadar medikasyon ayarlaması için aylık veya daha sık aralıklarla izlenmesi gerekir. Aşama 2 HT hastalarında veya komplikasyon yaratan komorbiditelerin varlığında, daha sık aralıklı vizitler gerekecektir.

Serum potasyum ve kreatinini senede en az 1-2 defa izlenmelidir.

TA hedefe varıp stabilize olduktan sonra izlem vizitleri 3-6 ay aralarla devam edebilir. Kalp yetmezliği gibi komorbiditeler, diyabet gibi eşlik eden hastalıkların varlığı ve laboratuar gereksinimleri vizit sıklığını etkiler.

Diğer KV risk faktörleri kendileri ile ilgili hedeflere göre tedavi edilmeli ve izlenmelidir, sigarayı bırakma kuvvetle teşvik edilmelidir. Hipertansiyon kontrol altında olmadığında hemorajik felç riski olduğundan düşük doz aspirin tedavisi, ancak TA kontrol edildiği zaman düşünülmelidir.

Kaynak

Chobanian A V, Bakris G L, Black H R, Cushman W C, Green L A, Izzo J L Jr, Jones D W, Materson B J, Oparil S, Wright J T Jr, Roccella E J; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee.Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003 Dec;42(6):1206-52. Epub 2003 Dec 1.

Orijinal yazı için: JNC 7

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv