Sağlıklı Veya Çeşitli Hastalıkları Olan Kişilerde Mortaliteyi Önlemek İçin Anti-oksidan Takviyeleri

Cochrane Derleme özeti

Hayvanlar ve fizyolojik modellerde yapılan araştırmalar, anti-oksidan takviyelerin yaşamı uzatabilecek faydalı etkileri olabileceğini düşündürüyor. Bazı gözlemsel çalışmalar da aynı şeyi düşündürmekle beraber, bazıları da nötr ya da zararlı etkiler bildiriyor. 2008 yılındaki derlememize göre antioksidan takviyeler mortaliteyi artırır görünüyor. Bu derleme, eskinin güncellemesidir.

Amaç

Bu derleme, erişkinlerde mortalitenin önlenmesinde antioksidanların yararlı ve zararlı etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışmalar

Derlemeye, 296 707 kişi üzerinde yürütülen 78 RK çalışma dâhil edildi. Çalışmalarda anti-oksiden olarak beta-karoten, A vitamini, C vitamini, E vitamini ve selenyum, plaseboya karşı denendi ya da kontrol grubuna müdahale yapılmadı. 26 çalışma 215 900 sağlıklı kişi, 52 çalışma GI, KV, nörolojik, oküler, dermatolojik, romatizmal, renal, endokrin ve belirtilmemiş çeşitli hastalıkları olan 80 807 kişi üzerinde yürütüldü. Takviye alanların %11.7, plasebo alan ya da müdahale edilmeyenlerin %10.2’si öldü.

Araştırmalar istatistiksel yönden, kombine edebilmek için yeterli derecede benzer bulundu.

Sonuçlar

Tüm çalışmalar kombine edildiğinde, kullanılan istatistiksel metoda bağlı olarak anti-oksidanların mortaliteyi azaltabildiği ve artırabildiği görüldü. Çalışmalarda benzerlik olduğunda, analiz anti-oksidan kullanımının mortaliteyi hafifçe artırdığını gösterdi (1.03 kat).

A vitaminin potansiyel zararı, sadece düşük hata riski taşıyan çalışmalar göz önüne alındığında kayboldu.

Mortalite riskinde artış, beta-karoten ve muhtemelen E vitamini ve A vitamini ile birlikte görüldü, C vitamini veya selenyumla görülmedi. Mevcut kanıtlar, genel popülasyonda ve çeşitli hastalıklarda anti-oksidan takviyelerin kullanımını desteklemiyor.

Yazarların kanaati

Primer ve sekonder koruma için anti-oksidan kullanımını destekleyecek kanıt bulamadık. Beta-karoten ve E vitamini mortaliteyi artırır görünüyor. Aynısı yüksekçe dozlarda A vitamini için de geçerli olabilir. Anti-oksidan takviyelerin ilaç olarak kabul edilmesi ve pazarlama öncesinde yeterli değerlendirmeden geçmesi gerekir.

Kaynak

Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, Simonetti RG, Gluud C. Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD007176. DOI: 10.1002/14651858.CD007176.pub2

Orijinal özet için: Anti-oksidan Takviyeler

Son Paylaşımlar