Kanserden Korunmada Yeşil Çay

Cochrane derleme özeti

Çay, dünyada en çok tüketilen içeceklerden biridir. Camellia sinensis bitkisinden elde edilen çaylar, yeşil, kara ve kokulu çay olarak üç gruba ayrılır. Çay içimi, kültürden kültüre değişir. Camellia sinensis’te aktif madde olarak, kateşinler diye bilinen bir alt grubu olan aktif madde polifenol bulunur. Kateşinler güçlü anti-oksidanlardır. Yeşil çay polifenolünün hücre prolieferasyonunu inhibe edebildiği öne sürüldü ve gözlemsel çalışmaların sonucunda da yeşil çayın kanseri önleyici etkileri olabileceği düşünüldü.

Amaç Yeşil çay tüketimi ile kanser insidensi ve mortalite arasında bir ilişki olup olmadığının eleştirel değerlendirmesi amaçlandı.

Araştırmalar Bu derlemeye, yeşil çay tüketimi ve kanser insidens riski arasındaki ilişkiyi değerlendiren ya da kanser mortalitesini bildiren tüm prospektif kontrollü ve gözlemsel çalışmalar dahil edildi.

1.6 milyon insanı ilgilendiren, genellikle gözlemsel nitelikteki 51 çalışma seçildi. Çalışmaların 27’sinin vaka-kontrol, 23’ünün kohort, birinin RK niteliğinde olduğu belirlendi. Prospektif olgu-kontrol çalışmalarından dokuzu yüksek, 13 ’ü orta, biri düşük kalitede bulundu. Retrospektif olgu-kontrol çalışmalarından biri yüksek, 21’i orta, beşi düşük kaliteli olarak değerlendirildi.

Çalışmalarda yeşil çay tüketimiyle; çoğunlukla üst taraf olmak üzere GI sistem, meme, prostat, akciğer, over, mesane, over ve başka kanserler arasında ilişki belirlenmeye çalışıldı.

Sonuçlar Yeşil çay ile sindirim sistemi kanserleri riski arasındaki ilişkileri araştıran çalışmaların sonuçları yüksek derecede çelişkili bulundu.

Yeşil çayın karaciğer kanserini azaltabileceğine dair kısıtlı kanıt bulundu.

Özofagus, mide, kolon, rektum ve pankreas kanserleri ile ilgili kanıtlarsa çelişkili bulundu.

Prostat kanseri ile ilgili olarak metodolojik kalitesi yüksek gözlemsel çalışmalar ve tek RK çalışma, yüksek miktarlarda yeşil çay ya da yeşil çay ekstresi tüketen erkeklerde bir risk azalması gösterdi.

Ancak özellikle erkeklerde, akciğer kanseri ve mesane kanseri riskini azalttığına dair kısıtlı-orta derece arası kanıt bulundu.

Mesane kanseri riskini artırabileceğine dair kanıtlar da aynı değerde bulundu.

Yeşil çay tüketiminin mide kanserinden ölüm riskini azaltmadığı yönünde orta derecede – güçlü arası kanıtlar bulundu.

Akciğer, pankreas ve kolorektal kanserler için kanıtlar ise kısıtlı – orta arasındadır.

Yazarların kanaati Kanserden korunma için yeşil çay tüketimine dair kesin bir tavsiyede bulunabilmek için kanıtlar yetersiz ve çelişkili bulunuyor. Bu derlemenin sonuçları, gösterdiği bazı ilişki eğilimleri dâhil dikkatle yorumlanmalıdır; çalışmaların büyük çoğunluğu( n=41) çay içme kültürünün yerleşik olduğu Asya’da yapılmış bulunduğundan genellenmeleri tartışma konusudur. İstenen günlük yeşil çay tüketimi günde 3-5 fincan (1200 ml kadar) olup, minimal 250 mg kateşin içerir. Eğer tavsiye edilen günlük dozu aşmıyorsa, yeşil çaydan zevk alanlar içmeye devam edebilir. Orta, düzenli ve tiryakilik düzeylerinde yeşil çay içimi emniyetli görünüyor.

Kaynak Boehm K, Borrelli F, Ernst E, Habacher G, Hung SK, Milazzo S, Horneber M. Green tea (Camellia sinensis) for the prevention of cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD005004. DOI: 10.1002/14651858.CD005004.pub2

Orijinal özet için: Kanserden Korunmada Yeşil Çay

Son Paylaşımlar
Arşiv