Çocuklarda Obesite Tedavisi İçin Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Çocukluk çağında obesite prevalansı gittikçe artıyor. Obesite çocuğun hem fiziksel hem de psikososyal sağlığını etkiler ve erişkinde olduğu gibi hastalık riski getirir. Çocuk ve adolesanlarda obesiteyi tedavi etmek işin en iyi yolun hangisi olduğu hakkında daha fazla bilgi gerekiyor.

Amaç

Bu derlemede, çocuklukta obesite tedavisi için yaşam tarzı, ilaç ve cerrahi müdahalelerin etkinliği değerlendirildi.

Çalışmalar

Çocuklarda obesiteyi tedavi etmek için, aile desteği ile veya olmadan, minimum altı aylık izleme süreli, yaşam tarzı (diyet, aktivite ve/veya davranış terapisi), ilaç ve cerrahi müdahaleleri inceleyen RK çalışmalar tarandı. Yeme hastalıkları veya tip 2 diyebet tedavisine yönelik spesifik müdahaleler veya sekonder obesite olguları çalışma dışı bırakıldı.

54’ü (diyet, fiziksel aktivite ve davranış değişikliğine odaklı) yaşam tarzı tedavisi, 10’u ilaç tedavisi ile ilgili 64 çalışma seçildi (n=5230). Derlemeye dahil edilebilecek nitelikte cerrahi tedavi çalışması bulunamadı.

Bu derleme, yaşam tarzı programlarının, başlangıçtan 6 ve 12 ay sonra fazla kilo düzeyini geriletebileceğini gösterdi. Orta-şiddetli derece arasında obes adolesanlarda yaşam tarzı programına ek olarak orlistat veya sibutramin verildiğinde, bir grup yan etki görülmekle beraber kiloda bir azalma sağlandı. Çocuk ve adolesanlarda obesite tedavisinin uzun vadeli sonuçları hakkında ise kısıtlı bilgi sağlandı; yüksek kaliteli çalışmalarla araştırılması gerekiyor. İlaç tedavisinde orlistat ve sibutramin yanı sıra metformin kullanıldı.

Sonuçlar

Meta analizler, i) çocuklarda yaşam tarzı müdahaleleri ve ii) adolesanlarda yaşam tarzı müdahalesi ile veya buna ek olarak orlistat veya sibutramin verilmesi ile 6 ve 12 aylarda fazla kiloda gerileme gösterdi.

Yazarların kanaati

Bir tedavi programını diğerine karşın önermek için bilgiler kısıtlı kalitede olmakla beraber bu derleme, kombine yaşam tarzı davranışı müdahalelerinin, standart bakım veya kendi kendine yardıma kıyasla çocuk ve adolesanlarda fazla kiloda istatistiksel ve klinik yönden anlamlı azalma sağlayabileceğini gösteriyor.

Obes adolesanlarda, yaşam tarzı müdahalesine yardımcı olarak orlistat veya sibutramin kullanımı, bu yaklaşımın potansiyel yan etkilerine karşı dikkatle tartılması gereğine rağmen, düşünülmelidir.

Daha ötesi, klinisyen-aile etkileşimini iyileştirmeye yönelik olarak, davranış değişiklikleri için psikososyal belirleyicileri değerlendiren ve primer bakım/ toplumsal bakım için mali etkin programları değerlendiren yüksek kaliteli çalışmalar gerekiyor.

Kaynak

Oude Luttikhuis H, Baur L, Jansen H, Shrewsbury VA, O’Malley C, Stolk RP, Summerbell CD. Interventions for treating obesity in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD001872. DOI: 10.1002/14651858.CD001872.pub2

Orijinal özet için: Çocuklarda Obesite Tedavisi

Son Paylaşımlar
Arşiv