Hipertansiyon JNC 7 Raporu. Özet 12

Diğer özel durumlar (Devam) Lipidler (Metabolik sendrom dışında), Fazla kilo ve obesite, Sol ventrikül Hipertrofisi

Lipidler

LDL, HDL veya TGS gibi tüm lipid anormallikleri, ATP III önerilerine göre tedavi edilir.

Fazla kilo ve obesite

Prevalans ve epidemiyoloji

NHANES‘in 88-94 dönemi ve 99-2000 dönemi bilgileri karşılaştırıldığında, ABD erişkinlerinde obesitenin (VKİ 30 ve üstü) yaşa ayarlanmış prevalansının % 22.9′dan %30.5′e yükseldiği görülüyor. Fazla kilo (VKİ 25 ve üstü – 30 arası) için aynı rakamlar %55.9 ve %64,5 olarak bildiriliyor. Başka risk faktörü olmayan obeslerde, özellikle erkeklerde KVH rölatif riski yüksektir.

ABD’de obesite, beyazlardan çok İspanyol, kızılderili ve Afrika kökenli Amerikalılarda görülür. Bu demografik farklar, obesite ve ilişkili sağlık problemlerinin iki kata yaklaşan oranda artış gösterdiği azınlık gruplarının çocukları için de geçerlidir. Amerika’da etnik azınlıkların nüfusunun hızlı çoğalması, kültüre göre farklı, toplum temelli, etkin sağlık geliştirme stratejileri hayata geçirilmedikçe, obesite ve komplikasyonlarının prevalansında artışa yol açması beklenen başka bir faktördür.

Fazla kilo ve obesiteye karşı korunma ve yaşam tarzı değişiklikleri

Gerek metabolik sendrom ve gerekse obesiteye karşı mücadelenin ana hedefi yaşa bağlı olarak kilo alım hızını düşürmektir. Bu zorlu iş, sedenter aktiviteleri azaltmak, fiziksel aktiviteyi artırmak, kalori alımını azaltmak dahil çeşitli sağlıklı davranışların kompleks bir kombinasyonudur. TV karşısında veya online harcanan zamanı azaltmak, yürüyüş için ya da nabzı yükseltecek aktiviteler için ayrılan zamanı artırmak gibi basit öneriler bu alan içinde yer alır. Kilo alımı ile mücadelenin temelinin ifadesi, toplam enerji alımında aşırılıktan kaçınmak ve düzenli fiziksel aktivite içinde olmaktır. Yemek porsiyonlarını küçültmek, yağ alımını azaltmak da toplam kalori alımının azalmasına yardım eder. Yüksek sodyumlu diyetler, obesler için özellikle zararlıdır.

Kişiler için spesifik gıda alımları, lipoprotein düzeyi, kan basıncı ile kalp hastalığı, diyabet ve diğer risk faktörlerinin varlığına göre tayin edilmelidir. Örneğin; kilo vermeyi, pre HT ve HT’li kişilerde tansiyonu azaltmayı ve LDL düzeyini düşürmeyi desteklemek için, iyi araştırılmış, düşük sodyumlu ve kalp için sağlıklı gıdaların alımını sağlayan DASH yeme planı kullanılabilir. Yaşam tarzında mütevazı değişikliklerin kardiyovasküler risk faktörleri üzerine faydaları etraflıca belgelenmiştir. Framingham Kalp Araştırmasında, 2.5 kg veya daha fazla kilo verme, kardiyovasküler risk faktörlerinde %40 azalma ile ilişkili bulundu. Vücut ağırlığında %10’luk bir azalma, hastalık risk faktörlerini azaltabilir.

Fiziksel aktivite, tedavinin temel özelliğidir. Kalori alımının azaltılması ile kombine fiziksel aktivite artışı kilo vermede başarı için esansiyel niteliktedir. Mevcut kanıtlara dayanarak tavsiye edilen, haftanın çoğu günleri, günde en az 30 dakika düzenli fiziksel aktivitede bulunmaktır (Tablo Özet 6’da). Buna ek olarak fiziksel aktivite, kilo kaybını sürdürmede kritik önem taşıdığı gibi kardiyovasküler riskte genel azalma sağlamak açısından da önemlidir. Haftada 60-90 dakika yürüyüş KKH mortalitesini yaklaşık %50 kadar düşürebiliyor. Yavaş yürüyüşlerin KVH için sağladığı fayda, hızlı yürüyüşlerin sağladığı ile kıyaslanabilir görünüyor. Bu da faydayı belirleyen en önemli faktörün hızdan çok yürüyüş süresi olduğunu düşündürüyor. Yine görünen o ki, fiziksel aktivite har yaşta yarar getiriyor ve KVH sonuçları açısından genel olarak %50 kadar azalma sağlıyor. Aerobik formdalığın, obesite ile birlikte görülen KV riskin çoğunu giderebilmesine rağmen, çalışmalar obes kişilerin zayıflara göre çok daha hareketsiz ve aerobik formunun düşük olduğunu bildiriyor.

Sol ventrikül hipertrofisi

SOVH’nin, prognoz ve tedavileri farklı birçok farklı tablosu ve alt tipleri olmakla beraber, tüm formlarının ortak özelliği sol ventrikül kitlesinde artmadır. SOVH dayanıklılık sporcularında da görülebilir. Bu hipertrofide sistolik işlev normal veya normal üstü, diyastol sonu hacimleri büyük ve miyofibriller uzamıştır (eksantrik hipertrofi). HT’ye bağlı SOVH genellikle konsentriktir, miyofibrillerin çevre genişliği artmıştır, kontraktilite normal veya artmış, rölatif duvar kalınlıkları artmıştır, diyastol sonu hacimleri normal veya düşüktür ve bazen diyastol bozulmuştur (diyastolik disfonksiyon). Popülasyon araştırmaları, aşama 1 ve 2 HT’li hastaların %30-50’sinde SOV diyastolünde bozulma ve HT’nin daha şiddetli formlarında, 2/3 oranında SOV diyastol anormalliği gösteriyor. Tedavi edilmeyen ya da yetersiz tedavi edilen hastalarda SOVH dilate kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği için bir risk faktörü haline gelir.

Tanı ve risk

SOVH belirlemede EKG yüksek oranda özgül olmakla beraber, eko tanıda daha duyarlıdır. SOVH hastalarında erken KV olay ya da ölüm ihtimali iki kattan fazladır.

Tedavi

Birkaç çalışma, SOVH’nin gerilemesi ile genel KVH riskinin azaldığını düşündürüyor. Kilo verme, tuz kısıtlaması ve çoğu ilaçlarla tansiyonun düşürülmesi, SOVH’yi geriletir. Özellikle belli bir ilacın tercihi daha önemsiz görünüyor, ancak gelişen bazı eğilimler var. 1996 yılından önce SOVH üzerine yapılan 50 çalışmanın meta analizinde, SOV kitlesinde en tutarlı azalmanın ACEI’lerle, en zayıf gerilemenin BB’lerle sağlandığı, diüretikler ve kalsiyum antagonistleri ile orta derecede yarar sağlandığı görüldü.

Ancak TOMH ve VA Kooperatif Monoterapi çalışmalarında, SOV kitlesinin gerilemesinde en büyük yararı diüretik tedavisi sağladı.

LIFE araştırmasında EKG ile belirlenen SOVH, tansiyon azalmaları aynı olmasına rağmen losartan bazlı tedavi ile atenolol bazlı tedaviye göre anlamlı derecede daha fazla geriledi.

Kaynak

Chobanian A V, Bakris G L, Black H R, Cushman W C, Green L A, Izzo J L Jr, Jones D W, Materson B J, Oparil S, Wright J T Jr, Roccella E J; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee.Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003 Dec;42(6):1206-52. Epub 2003 Dec 1.

Orijinal yazı için: JNC7

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv