Erişkinde Mortaliteyi Önlemek İçin D Vitamini Suplementasyonu

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Çok sayıda gözlemsel çalışma ve randomize araştırmada, vücuttaki D vitamini durumunun optimal olmasının, sağlığa pozitif etkisi olduğu, kanserleri ve KVH‘ları azaltabileceği gözlemlenmiş bulunuyor. Bununla beraber birkaç sistematik derleme ve meta analiz de, D vitamininin mortalite üzerindeki koruyucu etkisi ile ilgili değişken sonuçlar bildiriyor. Bu nedenle D vitamini ve mortalite ile ilgili eldeki kanıtlar, karar verdirici nitelik göstermiyor.

Amaç

Bu derleme, erişkinlerde mortaliteyi önlemek için D vitamini kullanımının faydalı ve yararlı etkilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Araştırmalar

Herhangi bir dozda, herhangi bir süre ve yolla D vitamini kullanımını, plaseboya veya müdahale edilmeyen kontrol grubuna karşı değerlendiren randomize araştırmalar seçildi. Çalışmalarda D vitamini, takviye vitamin D3 (kolekalsiferol), vitamin D2 (ergokalsiferol) veya aktif formlar 1 α-hidroksivitamin D (alfa kalsidol) veya 1,25 – dihidroksivitamin D (kalsitriol) şeklinde kullanıldı.

94 148 kişi üzerinde yürütülen 50 randomize çalışma seçildi. Çoğu çalışmada popülasyonları yaşlı kadınlar (70 üstü) oluşturdu. Vitamin kullanımının medyan 2 sene olduğu hesaplandı. Çalışmaların yarıdan fazlasında hata riski düşük bulundu.

Sonuçlar

Totalde D vitamini kullanımı ile mortalite azaldı (Rölatif risk 0.94, %95 CI 0.94-1.00).

D vitamininin değişik formları ayrı ayrı değerlendirildiğinde, sadece vitamin D3’ün mortaliteyi anlamlı derecede azalttığı görüldü (RR 0.94, %95 CI 0.91-0.98, n= 74 789, 32 araştırma). Sekansiyel analiz de bu bulguyu destekledi, bir ölümü önlemek için 161 kişiye tedavi uygulandı. Kalsiyumla kombine D vitamini böbrek taşı riskini artırdı (RR 1.17, %95 CI 1.02-1.34). Alfakalsidol ve kalsitriol hiperkalsemi riskini artırdı.

Bilgiler, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve sağlık ekonomisi konusunda karar vermeye yeterli olmadı.

Yorum

Ann Intern Med. 2011 Nov 15;155(10):JC5-04.

Kaynak

Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, Whitfield K, Wetterslev J, Simonetti RG, Bjelakovic M, Gluud C. Vitamin D supplementation for prevention of mortality in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD007470. DOI: 10.1002/14651858.CD007470.pub2

Orijinal özet için: Mortaliteye Karşı D Vitamini

Son Paylaşımlar
Arşiv