Mamografiyle Meme Kanseri Taraması


Foto: Andrea Motta, Wellcome Images

Cochrane derleme özeti

Özet

Mamografi ile tarama, meme kanserini kitle ele gelmeden yakalamak için yapılır. Amaç, kanseri şifa ihtimalinin daha yüksek olduğu erken dönemde tedavi etmektir. Bu derleme, mamografi taramasına girmek ya da girmemek üzere rastgele seçilen 600 000 kadını ilgilendiren 7 çalışmayı bir araya getiriyor.

Derlememiz taramanın muhtemelen meme kanseri mortalitesini azalttığını gösteriyor, ancak etkinin boyutları belirsiz.

Tarama aynı zamanda, kanserin ölüm veya hastalığa yol açmayacağı bazı kadınlarda kanser tanısı konmasına neden oluyor. Halen bu kadınların hangileri olduğunu söylemek mümkün değil, bu yüzden gereksiz yere meme veya kitlenin çıkartılması ve radyoterapi almaları muhtemel.

Derlemede taramanın meme kanseri mortalitesinde %15 azalma ile birlikte %30 oranında gereğinden fazla tanı ve tedaviye yol açtığı hesaplanıyor. Bu, 10 yıl boyunca taramaya davet edilen her 2 000 kadından birinin yaşamının uzayacağı anlamına geliyor. Buna ek olarak, taramaya girmeseydi tanı konmayacak olan 10 sağlıklı kadına meme kanseri tanısı konacak ve gereksiz yere tedavi edilecek demektir. Daha ötesi, 200’den fazla kadın, yanlış pozitif sonuçlar nedeni ile aylar boyu önemli psikolojik stres altında kalacaktır.

Bu durumda, taramanın zarardan çok yarar getirip getirmediği net değildir. Taramaya davet edilen kadınların hem faydalar hem de zararlar konusunda tamamen aydınlatılması gerekir. Bir tarama programına katılıp katılmamayı düşünen kadınlar için bir aydınlatılmış onamda gereken niteliklerin sağlanmasını garanti etmek için, halka yönelik bir kanıta dayalı broşür hazırladık, birkaç dile çevrilmiş olarak www.cochrane.dk adresinde bulunabilir.

Arka plan

Meme kanseri taramasında mamografinin yarar ve zararları ile ilgili birçok tahmini hesap yayınlanmış olup ulusal politikalar değişken.

Amaç

Mamografi ile meme kanseri taramasının mortalite ve morbidite üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Seçim kriterleri

Mamografik taramayı mamografi dışı tarama ile kıyaslayan randomize araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

İki yazar, bilgileri birbirinden bağımsız olarak çıkardılar. Daha fazla bilgi gerektiğinde çalışmaların yazarlarına başvuruldu.

Ana sonuçlar

Kriterlere uygun 8 çalışma belirlendi. Bir hatalı çalışma çıkarıldı ve 600 000 kadın analize alındı. Randomizasyonu uygun üç çalışma 13 yılda meme kanseri moralitesinde anlamlı bir azalma göstermedi (rölatif risk (RR) 0.90, %95 güven aralığı (CI) 0.79-1.02); randomizasyonu suboptimal dört çalışma, meme kanseri mortalitesinde anlamlı azalma gösterdi (rölatif risk (RR) 0.75, %95 güven aralığı (CI) 0.67-0.83). Yedi çalışma kombine edildiğinde RR 0.81 olarak bulundu (%95 CI 0.74-0.87).

Araştırma çalışmasında sonuç beklentisi olarak meme kanseri mortalitesinin güvenilir olmadığını ve temel olarak ölüm nedenlerinin değişken hatalı sınıflandırılması nedeni ile tarama lehinde hatalı sonuç verdiğini bulduk. Randomizasyonu uygun araştırmalar, taramanın, 10 yıl sonrasında meme kanseri dâhil kanser mortalitesi üzerinde bir etkisini bulamadılar. (RR 1.02, %95 CI 0.95-1.10)

Kitle ve meme çıkarma sayılarını araştıran usulünce randomize iki çalışmada, bu girişimler tarama gruplarında anlamlı derecede daha büyük bulundu (RR 1.31, %95 CI 1.22-1.42); radyoterapi kullanımı da buna benzer artış gösterdi.

Kaynak

Gøtzsche PC, Nielsen M. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD001877. DOI: 10.1002/14651858.CD001877.pub4.

Orijinal özet için: Mamografi İle Tarama

Günceli için: 2012 Güncellemesi

Son Paylaşımlar
Arşiv