Nikotin Replasman Tedavisi Sigarayı Bırakmaya Yardımcı Olabilir mi?


Red Kit bile sigarayı bırakalı on yıllar oldu. Sanatçı: Morris (Maurice de Bevere)

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Arka plan

Nikotin replasman tedavisinin (NRT) sigarayı bırakmak isteyenlere 6 ay veya daha uzun sürede yardımı olup olmadığında dair kanıtları derledik. NRT kullanımı, sigaranın bırakılmasına eşlik eden yoksunluk belirtilerini nikotin eksikliğini gidererek azaltmayı hedefler. NRT preparatları, deriye yapıştırılan ve nikotini yavaş salan bantlar, nikotin sakızı, burun ya da ağız spreyi, inhaler, pastil veya tabletler şeklinde bulunabilir. Nikotin bantları dışında kalanların tümü de beyne nikotini, bantlardan daha hızlı ancak sigara içiminden daha yavaş ulaştırır.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye toplam 136 araştırma ve ana analize toplam 64 640 katılımcı alındı. Tüm araştırmalar sigarayı bırakmak isteyen çoğu erişkin, kadın ve erkek oranı benzer katılımcılarla yapıldı. Katılımcılar çalışmaların başlangıcında günde en az 15 sigara içmekteydi. Araştırmalar en az 6 ay sürdürüldü, gebelerde yapılan 2 araştırma doğumla birlikte bitirildi. Kanıtlar 2017 Temmuzuna kadar güncel.

Sanatçı: Morris

Anahtar sonuçlar

Her şekildeki NRT, kişinin sigara bırakma teşebbüsünün başarılı olması ihtimalini artırdı. Sigarayı bırakma ihtimali %50 ile 60 arası arttı.

NRT, ek danışmanlık yardımı olmadan da işe yarıyor ve bir hekimin yazması gerekmiyor. NRT kullanımının yan etkileri ürünün tipiyle ilişkili olup aralarında, bantlarla deride, hap ve tabletlerde ağız içinde iritasyon bulunuyor. NRT’nin kalp krizleri riskini artırdığına dair kanıt yok. Gebe kadınlarda kanıtlar, NRT’nin doğuma kadar sigara bırakma ihtimalini artırdığını gösteriyor.

Kanıt kalitesi

Kanıtların genel kalitesi yüksek, bu da yapılacak daha fazla araştırmanın sonuçlarımızı değiştirme ihtimalinin çok az olduğu anlamına geliyor.

Kaynak

Hartmann-Boyce J, Chepkin SC, Ye W, Bullen C, Lancaster T. Nicotine replacement therapy versus control for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD000146. DOI: 10.1002/14651858.CD000146.pub5

Orijinal özet için: Sigarayı Bırakmak İçin Nikotin Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2011 Versiyonu Stead L F ve ark. / Güncellik: Ekim 2007

Cochrane derleme özeti

Arka plan

NRT ile sigara yerine nikotin koyularak, sigara içme motivasyonunu ve sigarayı bırakınca görülen eksiklik belirtilerini azaltmak ve bu sayede sigaranın tamamen bırakılmasına geçişi kolaylaştırmak hedeflenir. NRT, nikotini yavaş salan flasterlerle, çiklet, burun spreyi, inhaler, pastil ve tabletler şeklinde bulunur. Flaster dışında kalanların tümü de nikotini beyne daha çabuk ulaştırır, ancak sigaradan yavaştır.

Amaç

Bu derlemenin amacı;

  • Sigara bırakmaya yardımda NRT etkisinin plaseboya karşı değerlendirilmesi ve sigarayı bırakırken farklı formların etkisinin farklı olup olmadığının görülmesi,

  • Etkinin; doz, form ve kullanım süresi, ek danışmanlık ve destekler veya sigara içenin tedavi edildiği kurum ve klinik düzenleme ile ilişkisi olup olmadığını belirlemek,

  • Tek tip NRT yerine kombinasyon kullanımının sigara bırakılmasında başarı ihtimalini artırıp artırmadığını belirlemek,

  • NRT’nin başarı ihtimalinin diğer ilaçlara göre daha fazla ya da az olduğunu belirlemek.

Araştırma

NRT’yi plaseboya veya tedavi verilmeyen kontrole karşı farklı dozlarda karşılaştıran ve 6 aydan fazla izleme yapılan randomize araştırmalar seçildi. Araştırmaların çoğunluğu günde 15’den fazla sigara içen insanlar arasında yürütüldü. Derlemeye, 40 binden fazla insanla yapılan 132 araştırma dâhil edildi.

Sonuçlar

NRT’nin tüm formlarının sigara bırakma teşebbüsünün başarılı olma ihtimalini artırdığına dair kanıtlar bulundu. Sigarayı bırakma şansı %50 – %70 oranında yükseldi. Farklı formlar arasında ve 8 haftadan öte kullanımda farklı etki konusunda kısıtlı kanıt bulundu.

NRT’nin danışmanlıkla beraber ya da olmadan da işlev gördüğü anlaşıldı ve doktor tarafından yazılmış olmasının gerekmediği anlaşıldı. Bırakma teşebbüsü esnasında flasterle birlikte daha hızlı eylem gösteren bir NRT’yi kombine kullananlarda başarı şansı arttı. Ön sonuçlar, NRT kullanımına sigarayı bırakmadan kısa bir zaman önce başlamanın başarı şansını artırabileceğini telkin ediyor. Advers etkiler, ürünün tipi ile ilişkili olup, flasterlerde cilt iritasyonu, sakız ve tabletlerde ağız iritasyonu şeklinde görüldü. NRT’nin kalp krizi riskini artırdığına dair kanıt bulunamadı.

Herhangi bir form için rölatif risk (RR) kontrol grubuna karşı 1.58 (%95 CI 1.50-1.66) bulundu. Ayrı olarak nikotin sakızı için RR= 1.43 (95% CI: 1.33 to 1.53, 53 araştırma), flaster için RR= 1.66 (95% CI: 1.53 to 1.81, 41 araştırma), nikotin inhaler için RR= 1.90 (95% CI: 1.36 to 2.67, 4 araştırma), tablet ve pastiller için RR= 2.00 (95% CI: 1.63 to 2.45, 6 araştırma) ve nasal spray için RR=2.02 (95% CI: 1.49 to 3.73, 4 araştırma).

Etkiler geniş ölçüde tedavi süresi, şiddeti, ek destek ve klinik düzenlemeden bağımsız bulundu. Reçetesiz kullanımı değerlendiren küçük bir grup çalışma da benzer sonuçlar verdi. Şiddetli bağımlılarda 4 mg sakız 2 mg sakıza karşı anlamlı derecede fayda sağladı, ancak daha yüksek dozlarda fayda için kanıtlar daha zayıf bulundu.

Kanıtlar, flasterin hızlı bir formla kombine edilmesinin tekli kullanımdan daha etkili olduğunu gösterdi. Sadece bir çalışmada NRT başka ilaçla kıyaslandı. Bu çalışmada nikotin flasteri ile sigara bırakma oranı antidepresan bupropiyona kıyasla daha düşük bulundu.

Kaynak

Stead LF, Perera R, Bullen C, Mant D, Lancaster T. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD000146. DOI: 10.1002/14651858.CD000146.pub3

Orijinal özet için: Sigara Bırakmada NRT

Günceli için: 2012 Güncellemesi

Son Paylaşımlar