Hipertansiyon JNC 7 Raporu. Özet 17

Kadınlarda HT (Preeklampsi, ilaç tedavisi, laktasyonda HT tedavisi, rekürrens)

Preklampsi: Preeklampsi kronik HT’li kadınlarda daha sık görülür, insidens yaklaşık %25’tir. Süperimpoze preeklampsi için risk faktörleri arasında böbrek yetmezliği, 4 yıl veya daha eski HT öyküsü ve evvelki bir gebelikte HT yer alır. Bu hastalıktan korunma, yüksek riskli gebelerin tanınması, erken tanıya yönelik olarak yakından klinik ve laboratuar izlem ve endike olduğunda kurum içinde yoğun bakım ve doğumdur. Tedavi, yatak istirahati için hospitalizasyon, TA kontrolü, yaklaşan eklampsi belirtilerinde nöbet profilaksisi ve zamanında doğumdur.

Önemli bir konu, preeklampsili birçok kadının önceden normotansif olmasıdır. Mütevazi derecede akut TA yükselmeleri dahi (yani 150/100 mm Hg) ciddi semptomlara neden olabilir ve tedavi gerektirir. Tedavi hastalığın altındaki patofizyolojiyi değiştirmez, ancak gelişimini yavaşlatır ve fetal olgunlaşma için zaman kazandırır. Preeklampsi nadiren kendiliğinden iyileşir, çoğu olgularda zamanla kötüye gider. Doğum anne için uygun bir tedavi şekli olmakla beraber 32 haftalık gestasyondan küçük fetüsü riske sokabilir. Fetal ditres belirtileri veya intrauterin büyüme gecikmesi veya annede şiddetli HT, hemoliz, KC enzimlerinde yükselme, platelet düşmesi, böbrek işlev bozulması, görme bozukluğu, baş ağrısı veya epigastrik ağrı gibi sorun belirtileri olması halinde, gestasyonel yaşa bakılmadan kuvvetle doğumu düşünmek gerekir. Cerrahinin ilave stresinden kaçınmak için sezaryen yerine vaginal doğum tercih edilebilir.

Antihipertansif ilaç tedavisi: Antihipertansif tedavi, sadece annenin güvenliği için verilmelidir. Perinatal sonuçları iyileştirmez ve uteroplasental kan akımını ters etkileyebilir. Antihipertansif ilaç ve alım yolu seçimi tahmini doğum zamanına bağlıdır. Doğumun 48 saatten daha öte olması muhtemelse, güvenlik sicili nedeni ile oral metildopa tercih edilir. Alternatif, oral labetaloldur; diğer BB’ler ve Ca antagonistleri dayandıkları kısıtlı temel üzerinde kabul edilebilir (Özet 16, tablo 2). Doğum çok yakınsa, parenteral ajanlar pratik ve etkilidir (Tablo). Antihipertansifler, 105 – 110 mm Hg veya üstünde ısrarcı diyastolik TA için doğum indüksiyonundan önce 95-105 mm Hg hedeflenerek verilir.

Laktasyonda HT tedavisi: Hipertansif anneler çoğu zaman bebeğini güvenlikle emzirebilir. Ancak araştırılmış tüm antihipertansif ilaçlar anne sütüne geçmektedir. Bu yüzden birkaç ay emzirmek isteyen aşama 1 HT’li annelerde kan basıncını yakından izleyerek antihipertansif tedaviyi durdurmak ve emzirme bitiminden sonra yeniden başlamak akıllıca olabilir. Metildopa veya hidralazine maruziyetten kaynaklanan kısa vadeli ters etki bildirimi bulunmuyor. Eğer BB endikasyonu varsa propanolol veya labetalol tercih edilir. Advers fetal ve neonatal renal etki bildirimlerine dayanarak ACEI’ler ve ARB’lerden kaçınılmalıdır. Diüretikler süt miktarını azaltabilir ve süt üretimini baskılayabilir. Antihipertansif ilaç kullanan annelerin memedeki bebekleri potansiyel yan etkiler açısından yakından izlenmelidir.

Nüks: Hipertansiyon, izleyen gebeliklerin %20-50 gibi geniş bir kısmında tekrarlayabilir. Nüks için risk faktörleri ilk gebelikte HT’nin erken başlaması, kronik HT hikayesi, doğumdan sonra 5 haftadan fazla devam eden ısrarcı HT ve gebelikte tansiyonun erken yükselmesidir. Preeklampsili kadınlarda HT gelişme ihtimali, normotensif gebelerden daha yüksektir.

Kaynak

Chobanian A V, Bakris G L, Black H R, Cushman W C, Green L A, Izzo J L Jr, Jones D W, Materson B J, Oparil S, Wright J T Jr, Roccella E J; Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee.Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003 Dec;42(6):1206-52. Epub 2003 Dec 1.

Orijinal yazı için: JNC 7

Son Paylaşımlar
Arşiv