Çocuklarda Komplike Olmayan Akut Otitis Media’da Kısa Süreli Antibiyotik Tedavisi

Kısa süreli tedavide, kısa vadede başarısızlık ihtimali daha fazla, 1. ay sonrasında sonuçlar değişmiyor. Karar hekimin. 49 araştırmanın derlemesi.

Cochrane derleme özeti

Akut otitis media sık görülen bir çocukluk hastalığıdır, tüm çocukların yarısından fazlasında 7 yaşından önce en az bir enfeksiyon görülür. Hastalık sıklıkla tedavisiz iyileşebilmesine rağmen sıklıkla antibiyotik tedavisi verilir. Tedavi süresi geniş değişkenlik gösterir. 49 Araştırmanın bu derlemesinde, kısa süreli (7 günden az) tedavi ile uzun süreli (7 gün ve daha fazla) tedaviye göre kısa dönemde tedavi başarısızlık ihtimalinin arttığı bulundu. Bir ay sonunda fark görülmedi. Kısa süreli tedavide GI advers etkiler azaldı.

Ana sonuçlar

Kısa süreli tedavilerde tedavi başlangıcından sonraki bir ay içinde tedavide başarısızlık riski daha yüksek bulundu (%18’e karşı 21; RO 1.34, %95 GA 1.15-1.55).

7 günden kısa süreli seftriyakson ve azitromisin tedavilerinde, başka kısa etkili antibiyotiklerle uzun süreli tedaviye göre, bir ay ve altında başarısızlık riskinde fark görülmedi (%27/30 ve %18/18).

Kısa etkili antibiyotikler ve azitromisinle GI yan etkiler anlamlı derecede azaldı.

Yazarların kanaati

Uzun süreli tedaviden sağlanan minimal kısa dönem fayda için çocuğu uzun süre antibiyotiğe maruz bırakmaya değip değmeyeceğini klinisyenin değerlendirmesi gerekir.

Kaynak

Kozyrskyj AL, Klassen TP, Moffatt M, Harvey K. Short-course antibiotics for acute otitis media. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 9. Art. No.: CD001095. DOI: 10.1002/14651858.CD001095.pub2

Orijinal özet için: Otitte Kısa Antibiyotik

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv