Aort Koarktasyonunda Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Aort koarktasyonu (AKO) bu damarın bir kısmında doğuştan gelen daralmadır. En göğüs aortunun üst kısımlarında olsa da karında da olabilir. Doğumda vardır, erkeklerde daha sık görülür. Klinik belirtiler değişkendir ve daralmanı yerine, derecesine ve dar segmentin uzunluğuna bağlıdır. Bu hastalarda doğuştan kalp anormallikleri de bulunabilir. Genel olarak tanı kollarda ve bacaklarda nabızda tansiyonda fark bulunmasıyla konur. Tamirat yapılmazsa ortalama sürvi 31 yıldır.

AKO tedavisi; çıkan aortta anevrizma oluşumu, koroner arter hastalığı, yüksek kan basıncı ve aort kapağı ve mitral kapak hastalıkları gibi aort ve kalple ilgili malûliyet veren durumların insidensini düşürerek yaşam beklentisi ve yaşam kalitesini iyileştirmek niyetiyle yapılır. Tedavi daralan segmentin genişletilmesinden ibarettir. Gelenksel olarak açık kalp ameliyatı gerektirir. 1980’lerde balonla anjiyoplasti alternatif tedavi olarak ortaya çıktı ancak nüksler, anevrizmada ve aortta disseksiyon görülmesi her iki tedavinin de dezavantajları olarak kaldı.

1990’ların başlarında cerrahi tamire alternatif bir yaklaşım olarak damar içi stentler kullanılmaya başlandı. Derlememizde torakal aort koarktasyonunda açık cerrahinin stentlemeye karşı etkinliğine dair kanıtlar arandı. Tıbbi literatür taramamız sonucunda bu iki yaklaşımı kıyaslayan bir araştırma bulamadık. AKO tedavisi zor bir prosedür ve bu tedaviyi yapan merkezlerin AKO hastaları için, ilgili profesyonellerin tecrübesi ve yerel kaynaklarla uyumlu, iyice yerleşmiş bir stratejileri var. Her iki durumda da tecrübe ve kaynaklar tedavi sonuçlarını iyileştirmiştir. Ancak bu stratejilerin daha somut ve uzun vadeli analizine ihtiyaç var.

Kaynak

Pádua LMS, Garcia LC, Rubira CJ, de Oliveira Carvalho PE. Stent placement versus surgery for coarctation of the thoracic aorta. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD008204. DOI: 10.1002/14651858.CD008204.pub2

Orijinal özet için: Aort Koarktasyonunda Ameliyat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar