Astım Krizi Geçiren Hastaların Acil Servisteki Olağan Bakımına Anti-lökotrien Eklemek Fayda Sağlar m

Cochrane derleme özeti

Astım krizi geçiren hastalar için acil serviste tavsiye edilen tedavi beta2 agonistler, sistemik kortikosteroidler ve oksijendir. Ancak bazı hastalar bu standart tedaviyle rahatlamaz, bu nedenle bu hastalara faydası olacak yeni tedavilerin geliştirilmesi ilgi çekiyor. Böylesi tedavilerden biri de ağızdan ya da enjeksiyonla verilebilen anti-lökotrienlerdir, İV formları piyasada bulunmuyor.

Bu derlemede, normalde kronik astımda koruyucu olarak kullanılan anti-lökotrien ilaçların akut astım tedavisinde acil serviste kullanımı araştırıldı. Toplam 1470 erişkin ve 470 çocukla yapılmış 8 randomize kontrollü araştırma belirledik. Bu hastaların çoğunluğuna tedavi olarak kortikosteroid de verildi.

Oral anti-lökotrien veya plasebo ya da olağan bakım alan hastalar arasında, hastaneye yatış ihtimalinde anlamlı fark bulamadık. Araştırmaların bitiminde, tedavi ve kontrol grupları arasında ek bakım (yatış ya da başka tedavi seçenekleri) gereken katılımcılarda anlamlı fark bulunmadı. Anti-lökotrien alan hastalarda plasebo alanlara kıyasla akciğer fonksiyonlarında iyileşme görüldü. Bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor ve çocuklarla yapılan çalışma sayısının azlığı, bu grup ilacın çocuklarda ne etkisi olduğuna dair kanıt sağlamamıza izin vermiyor

İV anti-lökotrien alan 772 erişkin ve 276 çocukla da 2 randomize araştırma da yapıldı. Hastaneye yatışlarda anlamlı fark görülmedi, anti-lökotrien alan erişkinlerde akciğer fonksiyonlarında iyileşme bulundu.

Kaynak

Watts K, Chavasse RJPG. Leukotriene receptor antagonists in addition to usual care for acute asthma in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD006100. DOI: 10.1002/14651858.CD006100.pub2

Orijinal özet için: Akut Astımda Antilökotrien

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv