Erken Evre Servikal Kanser Ameliyatından Sonra Sade Veya Kemoterapiyle Kombine Radyoterapi

Cochrane derleme özeti

Halen hekimler, histerektomi ve pelvik lenf bezi diseksiyonu yapılan erken evre servikal kanserli kadınlara radyoterapi (RT) verilip verilmemesi gerektiğinden emin değil. Eğer hastada, kanser nüksü riski getiren belli risk faktörlerinin bir kombinasyonu bulunuyorsa, hekim genellikle RT’nin iyi bir fikir olduğunu düşünebilir. Ancak bu kadınlarda RT’nin genel sürviyi iyileştirdiği hiç gösterilmedi ve ameliyatın RT ile kombinasyonu, yan etki ve komplikasyon riskini artırıyor.

Bu grup hastada RT’nin sürviyi iyileştirip iyileştirmediğini değerlendiren tüm randomize kontrollü çalışmaları aradık.

Erken servikal kanserli ve uterusu çıkarılıp pelvik lenf bezi diseksiyonu yapılmış kadınlarda, RT kullanımını RT yapılmamasına karşı kıyaslayan 2 araştırma bulduk. Araştırmalara toplam 397 kadın alındı.

2 araştırmanın bulgularının kombinasyonundan sonra, ortalama olarak, RT alan kadınların 5 yıl içinde nüks yaşama ihtimalinin %40 – 90 arasında daha az olduğunu bulduk. Ancak araştırmalarda ölüm sayısının düşük olması nedeniyle RT’nin ömrü uzatmaya faydası olup olmadığını konfirme edemedik. En iyi tahmini hesabımız, tedaviden 5 yıl sonra, RT alan kadınların hayatta kalma ihtimalinin %20 daha fazla olduğunu gösteriyor ancak, bu hesap çok doğru olmayabilir ve gerçek değer hayatta kalma ihtimalinin 3 kat daha fazla olması ile ölüm ihtimalinin %60 daha fazla olması arasında olabilir.

RT alan kadınlarda komplikasyon olma ihtimali almayanlara göre daha fazla olmakla beraber, az sayıda kadın komplikasyon bildirdiğinden bunun RT’den çok tesadüfe bağlı olup olmadığından da emin olamadık.

Bu derlemenin ana kısıtlamaları RT ve kemoterapi kombinasyonunu araştıran çalışma bulunmaması ve iki RT araştırmasında yan etkiler hakkında çok az bilgi verilmesidir.

Kaynak

Rogers L, Siu SSN, Luesley D, Bryant A, Dickinson HO. Radiotherapy and chemoradiation after surgery for early cervical cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD007583. DOI: 10.1002/14651858.CD007583.pub3

Orijinal özet için: Erken Servikal Kanserde Radyoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv