KOAH Alevlenmesi Gösteren Hastalar Evlerinde Acil Servisten Daha İyi Toparlanır Mı?

Cochrane derleme özeti

KOAH alevlenmesi gösteren hastaların toparlanma sağlaması geleneksel olarak hastanede olur. Hastaların evde tedavisiyle toparlanmaya fayda sağlanıp sağlanamayacağını araştırdık. “Evde hastane” denen destek, hastanın evine gönderilip, hastane tıbbi ekibinin rehberliğinde uzman solunum hemşiresince evde bakılmasıdır. Hastalara hemşire tarafından düzenli ve hasta istedikçe fazladan planlı vizitler yapılır ve bu vizitler, hasta tam toparlanıp, bakımdan taburcu edilene kadar sürer.

870 katılımcıda evde bakımı hastane bakımına karşı kıyaslayan 8 araştırma bulduk. Bu araştırmaların sonuçları, hastalar evde bakıldığında daha azının yeniden hastaneye kabulü gerektiğini gösteriyor. Yaşam kalitesinde anlamlı fark bulunmadı, hastalar ve bakıcıları evde tedaviyi tercih ettiklerini bildirdi. Ölüm sayısında fark bulunmadı.

Bu sonuçlar sadece evde tedavi edilebilecek hasta alt grubu için geçerli olup akut KOAH alevlenmesi gösteren hastaların çoğunluğu için “evde hastane” muhtemelen uygun bir seçenek değil.

Kaynak

Jeppesen E, Brurberg KG, Vist GE, Wedzicha JA, Wright JJ, Greenstone M, Walters JAE. Hospital at home for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD003573. DOI: 10.1002/14651858.CD003573.pub2

Orijinal özet için: KOAH Alevlenmesi Evde Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv