Multipl Skleroz Hastalarında Yorgunluğa Karşı Karnitin

Cochrane derleme özeti

Multipl skleroza (MS) olağan olarak yorgunluk eşlik eder ve önemli malûliyet ve yaşam kalitesi kaybına neden olur. Birkaç çeşit müdahale kullanılıyor ancak rölatif etkinlikleri ve tolerabilitelerine dair kesin kanıt bulunmuyor. Oldukça yakınlarda yorgunlukla kan karnitin düzey düşüklüğü arasında bir ilişki olduğu hipotezi öne sürüldü ve birkaç araştırma, karnitin takviyesiyle yorgunluk belirtilerinde iyileşme sağlandığı gösterdi.

Bu sistematik derleme, alevlenen durulan tipte ve sekonder ilerleyici tipte MS’te karnitinin yorgunluğu iyileştirmede muhtemel etkisini ve ters etkilerini araştırmak için yapıldı. Metodolojik kaliteleri nedeniyle, bulunan çalışmaların çoğu derleme kriterlerini karşılamadı. Sadece 36 hastayı, yorgunluğa karşı olağan kullanılan bir başka ilaç olan amantadinle birlikte karnitinle yapılan, 1 yıllık müdahaleyi inceleyen 1 araştırma derlendi.

Bu araştırmanın raporuna göre, MS hastalarında karnitin takviyesinin yorgunluğu iyileştirdiği, yorgunluktan kaynaklanan malûliyeti azalttığı ve yaşam kalitesini iyileştirdiği belirsiz. Karnitin kullanımının güvenli olduğu da belirsiz.

Kaynak

Tejani AM, Wasdell M, Spiwak R, Rowell G, Nathwani S. Carnitine for fatigue in multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD007280. DOI: 10.1002/14651858.CD007280.pub3

Orijinal özet için: MS Yorgunluğunda Karnitin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar