Taş Tedavisi İçin Üreteroskopi Yapılan Hastalarda Taş Giderme Oranı Daha Yüksek Ancak Komplikasyonla

Cochrane derleme özeti

Üreter taşları sıklıkla böbrek koliğine neden olur ve tedavi edilmediğinde idrar yolunu tıkar (obstrüktif üropati). Üreter taşı tedavisinde gerek üreteroskopi gerekse şok dalgası tedavisi (ESWL) uzun vadede yüksek başarı oranları sağlar.

Toplam 1205 katılımcıyla yapılan 7 randomize kontrollü araştırmanın sonuçlarını analiz ettik ve üreteroskopide tedavi sonrasında taş giderme oranının daha iyi olduğunu bulduk, ancak hastaların hastanede daha uzun yatması gerekti ve komplikasyon riski daha yüksekti.

7 araştırmanı tasarımları ve yürütüm sürelerinde çok değişkenlik ve verilerin kıyaslama değerlendirmesinin problemli olduğunu bulduk. Yeni ve daha iyi tedavilerin değerlendirilmesi ve klinik pratiğin aydınlatılması için daha fazla araştırma ve değerlendirme tavsiye ederiz.

Kaynak

Aboumarzouk OM, Kata SG, Keeley FX, McClinton S, Nabi G. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) versus ureteroscopic management for ureteric calculi. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 5. Art. No.: CD006029. DOI: 10.1002/14651858.CD006029.pub4

Orijinal özet için: Üretoroskopla Taş Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv