Mail Gruplarından Seçmeler 2

“Sağlık müdürlükleri doktor diploması olanların muayenehane denetimi ve kapattırılması ile meşgul olduğundan, doktor olmayanlara sıra gelmiyor olabilir.”

Mail grubunda 1214 sayılı yasayı yayınlayan Dr. Hamit Hancı’nın mailine cevaben…

Kaynak: Şimdilik anonim.

1214 sayılı yasa:

  • Hekimlerin haricinde kişilerce tedavi yapılması yasaktır.

  • Bu şekilde yapılan yerleri Sağlık Müdürlüklerinin denetleme ve kapatma yetkileri vardır.

  • Tabip Odaları da gerekli yasal girişimler için başvurabilirler.

Son Paylaşımlar
Arşiv