Ottawa Kuralları: Ayrıntılı Açıklama, Geçerlilik.

Muayene edilecek bölgeler (1)

Şekil, Dr. Ian Stiell’in izniyle kopyalandı ve Türkçeleştirildi. Saygı ve teşekkürlerimizle.

Ottawa kuralları, 1993 yılında Dr. Ian Stiell ve arkadaşları tarafından önerildi. (1) İzleyerek, farklı tecrübe düzeylerinde 200’den fazla hekime öğretildi ve radyografi isteklerini bu kriterlere göre yapmaları istendi. Hekimlere basılı kartlar, posterler ve hastalara verilmek üzere broşürler dağıtıldı. Bu çalışmada sonuç ölçütü olarak radyoloji sevkleri alındı.

Çalışma sonunda, 8 katılımcı hastanede radyografi kullanımında anlamlı azalma sağlandı: Müdahale grubunda %61, kontrol grubunda% 83.

Araştırma döneminde radyografi çekilen ve kırık belirlenmeyen hastalara göre;

 • Hastaneden geçirilen ortalama süre azaldı (87 dakikaya karşı 54 dakika)

 • Faturalar düştü (161 dolara karşı 70 dolar).

 • Taburculuk sonrasında kırık tanılarının oranı değişmedi (%0.5 ‘e karşı 0.4). (2)

Geçerlilik

Ottawa kuralların, sonraları birçok ülkede uygulamaya kondu ve geçerliliği test edildi. ABD, Almanya, İsviçre, Fransa, Yunanistan, İran, Portekiz, Kanada’da yapılan bu araştırmalarda, hassasiyeti çok yüksek (%100′e çok yakın) bulundu, 5 yaş üstündeki çocuklar dahil geçerliliği kabul ediliyor ve radyografi başvurularını %25-51 arasında azalttığı bildiriliyor. (3-10)

Kaynaklar

 1. Stiell IG, Greenberg GH, McKnight RD, Nair RC, McDowell I, Reardon M, et al. Decision rules for the use of radiography in acute ankle injuries: refinement and prospective validation. JAMA 1993;269:1127-32.

 2. Stiell I, Wells G, Laupacis A, Brison R, Verbeek R, Vandemheen K, Naylor D. A multicentre trial to introduce clinical decision rules for the use of radiography in acute ankle injuries. BMJ 1995;311:594-597

 3. Bachmann LM, Kolb E, Koller MT, Steurer J, ter Riet G. Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and mid-foot: systematic review. BMJ. 2003 Feb 22;326(7386):417.

 4. Dowling S, Spooner CH, Liang Y, Dryden DM, Friesen C, Klassen TP, Wright RB. Accuracy of Ottawa Ankle Rules to exclude fractures of the ankle and midfoot in children: a meta-analysis. Acad Emerg Med. 2009 Apr;16(4):277-87. Epub 2009 Feb 2.

 5. Markert RJ, Walley ME, Guttman TG, Mehta R. A pooled analysis of the Ottawa ankle rules used on adults in the ED. Am J Emerg Med. 1998 Oct;16(6):564-7.

 6. Rodrigues P, Rosa I, Campagnolo JL.Validation of the Ottawa rules for the Portuguese population: a prospective study. Acta Med Port. 2011 Sep-Oct;24(5):713-8. Epub 2011 Dec 29

 7. Yazdani S, Jahandideh H, Ghofrani H. Validation of the Ottawa Ankle Rules in Iran: a prospective survey. BMC Emerg Med. 2006 Feb 16;6:3.

 8. Papacostas E, Malliaropoulos N, Papadopoulos A, Liouliakis C. Validation of Ottawa ankle rules protocol in Greek athletes: study in the emergency departments of a district general hospital and a sports injuries clinic. Br J Sports Med. 2001 Dec;35(6):445-7.

 9. Auleley GR, Kerboull L, Durieux P, Cosquer M, Courpied JP, Ravaud P. Validation of the Ottawa ankle rules in France: a study in the surgical emergency department of a teaching hospital. Ann Emerg Med. 1998 Jul;32(1):14-8.

 10. Polzer H, Kanz KG, Prall WC, Haasters F, Ockert B, Mutschler W, Grote S. Diagnosis and treatment of acute ankle injuries: development of an evidence-based algorithm. Orthop Rev (Pavia). 2012 Jan 2;4(1):e5. Epub 2011 Dec 14.

Son Paylaşımlar
Arşiv